​ซิป้าเปิดผลสำรวจชี้ SMEs ขาดงบ- บุคลากรด้านไอที

by smethailandclub 02 กค. 2014
Share:


    ซิป้า ชี้ 3 อุตสาหกรรมหลักท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และบริการสุขภาพ ยังต้องการใช้ซอฟต์แวร์อีกมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นครอบคลุม ใช้ง่าย และราคาสมเหตุสมผล

    นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า เปิดเผยว่า ซิป้าได้จัดทำโครงการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 โดยสำรวจใน 3 อุตสาหกรรมหลักคือ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และบริการสุขภาพ เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ และความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อนำไปวางกรอบนโยบายในการส่งเสริมการใช้ และการผลิตซอฟต์แวร์ต่อไปในอนาคต

    ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ พบว่าในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์อีกมาก โดยองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางส่วนใหญ่มีปัญหาด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ทั้งหมด 

    ขณะที่องค์กรขนาดเล็ก นอกจากจะมีปัญหาด้านงบประมาณแล้วยังขาดแคลนบุคลากรในการดูแลระบบไอทีอีกด้วย ดังนั้น จึงควรส่งเสริม และอบรมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งขนาดกลาง-เล็ก ได้มีพื้นฐานความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ซิป้ายังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเองในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการเฉพาะตามแต่อุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย

    อย่างไรก็ดีสำหรับผลการสำรวจด้านบุคลากรไอทีพบว่าทั้ง 3 อุตสาหกรรมหลัก มีบุคลากรด้านไอทีโดยตรงเฉลี่ยไม่เกิน 1% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม มีข้อพิจารณาในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ครอบคลุม ใช้งานได้ง่าย และมีราคาที่สมเหตุสมผล

ที่มา : www.daliynews.co.th
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020