คสช.กำหนดส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ

by smethailandclub 08 กค. 2014
Share:
 

    คสช.กำหนด “การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ”พร้อมปรับโครงสร้างการบริหาร และขับเคลื่อนSMEs บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน หวังเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชาติผ่าน SMEs

    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยเป็นไปตาม พรบ.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓

    การประชุมในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวาระแห่งชาติ” เพราะถือว่า SMEs เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และเนื่องจากได้กำหนด ให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ SMEs ทั้งระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม SMEs เพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้มีขอบเขตงานที่กว้างขึ้น เกิดความเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมของส่วนราชการ ทุกกระทรวงและภาคเอกชน ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดเพิ่มประเภทของ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาคการผลิต,ภาคการค้า,ภาคบริการ และภาคการเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ SMEs ไทย

ที่มา : www.thanonline.com
 
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020