คสช.กำหนดส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ

by smethailandclub 08 กค. 2014
Share:
 

    คสช.กำหนด “การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ”พร้อมปรับโครงสร้างการบริหาร และขับเคลื่อนSMEs บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน หวังเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชาติผ่าน SMEs

    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยเป็นไปตาม พรบ.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓

    การประชุมในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวาระแห่งชาติ” เพราะถือว่า SMEs เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และเนื่องจากได้กำหนด ให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ SMEs ทั้งระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม SMEs เพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้มีขอบเขตงานที่กว้างขึ้น เกิดความเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมของส่วนราชการ ทุกกระทรวงและภาคเอกชน ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดเพิ่มประเภทของ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาคการผลิต,ภาคการค้า,ภาคบริการ และภาคการเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ SMEs ไทย

ที่มา : www.thanonline.com
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021