กรมพัฒน์ จัดอบรม “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”

by smethailandclub 10 กค. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ให้ผู้ประกอบธุรกิจภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องออคิดบอลรูม 2-3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

    เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เพื่อให้เป็นพื้นฐานและ ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อธุรกิจจดทะเบียนเป็น นิติบุคลแล้ว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล และได้ปรับหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้ทำและผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นได้ 6 ชั่วโมง

    โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล การเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับ AEC และเทคนิคการบริหารธุรกิจด้วยการบัญชีแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ก่อนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ 1) สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 2) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล และ 3) สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

    “เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการจัดตั้งธุรกิจ (Ease of Doing Business) สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามนโยบายของ คสช.

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศอนุญาตให้หัวหน้าสำนักงานบัญชีหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

    และได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด แม้ว่าสำนักงานแห่งใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใดก็ตาม สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 87 แห่ง

    ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

    นอกจากนี้ยังจัดทำ Application DBD e-Service เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคลทางโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ ios เพื่ออำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และติดตามข่าวสารของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ในทุกเวลา ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต”

 
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021