กรมพัฒน์ จัดอบรม “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”

by smethailandclub 10 กค. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ให้ผู้ประกอบธุรกิจภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องออคิดบอลรูม 2-3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

    เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เพื่อให้เป็นพื้นฐานและ ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อธุรกิจจดทะเบียนเป็น นิติบุคลแล้ว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล และได้ปรับหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้ทำและผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นได้ 6 ชั่วโมง

    โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล การเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับ AEC และเทคนิคการบริหารธุรกิจด้วยการบัญชีแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ก่อนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ 1) สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 2) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล และ 3) สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

    “เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการจัดตั้งธุรกิจ (Ease of Doing Business) สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามนโยบายของ คสช.

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศอนุญาตให้หัวหน้าสำนักงานบัญชีหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

    และได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด แม้ว่าสำนักงานแห่งใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใดก็ตาม สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 87 แห่ง

    ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

    นอกจากนี้ยังจัดทำ Application DBD e-Service เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคลทางโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ ios เพื่ออำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และติดตามข่าวสารของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ในทุกเวลา ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต”

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021