ส.อ.ท.ชงแผน 3 ระยะยกระดับ SMEs อย่างเป็นระบบ

by smethailandclub 15 กค. 2014
Share:


    ส.อ.ท.จัดทำแผนพัฒนา SMEs อย่างเป็นระบบ กำหนดกรอบเป็น 3 ระยะ สั้น กลาง ยาว เตรียมเสนอ คสช. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

    นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้จัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ  โดยกำหนดกรอบทิศทางแบ่งเป็น 3 ระยะ  ซึ่งจะนำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

     หลังจากที่ผ่านมาได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดสสว.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช. เป็นประธาน  และได้กำหนดให้การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ  

    สำหรับแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะสั้น ภายใน 6 เดือน -  1 ปี สนับสนุนให้เอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคสช.ดำเนินการแล้ว รวมทั้งกำหนดเป้าหมายชัดเจน โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้กลับมาเป็น 42% ของสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)  เช่นเดิม จากปัจจุบันอยู่ที่ 37 %  และให้เป็น 50 % ในปี 73

     โดยส่งเสริมให้ย้ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  มาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จากปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้แยกออกจากระทรวงอุตฯ  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ชัดเจน  และแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเอสเอ็มอี เช่น เพิ่มบทบาทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่เอสเอ็มอี

    ส่วนระยะกลาง ภายใน 2-3 ปี การจัดทำดัชนีวัดผลงานเอสเอ็มอี (เคพีไอ) โดยให้ทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนภารกิจด้านเอสเอ็มอี เพื่อวัดผลอย่างชัดเจน มีการรายงานผลรายไตรมาสต่อคณะกรรมการส่งเสริมเอสเอ็มอี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์บริการอาเซียนเอสเอ็มอีในไทย  เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ และการจับคู่ทางธุรกิจในภูมิภาค และให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดอาเซียน เอสเอ็มอี เอ็กโปร์ ทุกปี เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งข้อมูลสินค้าเอสเอ็มอีของภูมิภาคอาเซียนต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษา การบริการด้านวิจัยและพัฒนาและออกแบบสินค้าของอาเซียน  

    อย่างไรก็ตามในระยะยาว 4-5 ปี ให้เร่งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ยังหายไป   เช่น   ระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อของเอสเอ็มอี , เพิ่มช่องทางการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยของเอสเอ็มอี, แอปพริเคชั่น เอสเอ็มอี , เอสเอ็มอี คอมเพล็กซ์ , นิคมเอสเอ็มอี ,  กองทุนส่งเสริมการขยายธุรกิจเอสเอ็มอีในต่างประเทศ
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021