อุตฯร่วม ส.อ.ท. จัดประชุมหารือกระตุ้นเศรษฐกิจทุกเดือน

by smethailandclub 16 กค. 2014
Share:


    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมสนองนโยบาย คสช.ให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัว จึงได้ทำหนังสือเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้แทนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือเป็นประจำทุกเดือน เริ่มในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

    ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการหารือใน 4 ประเด็น คือ 1) การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) รูปแบบใหม่ที่ได้ปรับลดขั้นตอนจาก 90 วัน ลงเหลือ 30 วันแล้ว รวมถึงการออกใบอนุญาตประทานบัตร/อาชญาบัตร และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งลดเวลาลงเหลือ 26 วัน จากเดิม 43 วัน และการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (SCIE) เพื่อให้บริการในการติดตามเรื่องใบอนุญาตต่าง ๆ

    2) การสนับสนุนนโยบาย คสช.ที่เน้นย้ำให้โรงงานประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานจำนวน 130,000 โรง เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 75,000 โรง สำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง จะมีการยกย่องและมอบเครื่องหมาย Green Industry รวมทั้งพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ Fast Track ในการอนุญาต และมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนอื่น ๆ ด้วย ส่วนรายที่ทำไม่ถูกต้องจะขอความร่วมมือจาก สอท. ในการชักชวนหรือตักเตือน หรือมีมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

     3) ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการ วิธีการและงบประมาณสนับสนุน และ 4) การร่วมกันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันในทุกรูปแบบ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021