อุตฯร่วม ส.อ.ท. จัดประชุมหารือกระตุ้นเศรษฐกิจทุกเดือน

by smethailandclub 16 กค. 2014
Share:


    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมสนองนโยบาย คสช.ให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัว จึงได้ทำหนังสือเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้แทนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือเป็นประจำทุกเดือน เริ่มในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

    ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการหารือใน 4 ประเด็น คือ 1) การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) รูปแบบใหม่ที่ได้ปรับลดขั้นตอนจาก 90 วัน ลงเหลือ 30 วันแล้ว รวมถึงการออกใบอนุญาตประทานบัตร/อาชญาบัตร และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งลดเวลาลงเหลือ 26 วัน จากเดิม 43 วัน และการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (SCIE) เพื่อให้บริการในการติดตามเรื่องใบอนุญาตต่าง ๆ

    2) การสนับสนุนนโยบาย คสช.ที่เน้นย้ำให้โรงงานประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานจำนวน 130,000 โรง เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 75,000 โรง สำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง จะมีการยกย่องและมอบเครื่องหมาย Green Industry รวมทั้งพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ Fast Track ในการอนุญาต และมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนอื่น ๆ ด้วย ส่วนรายที่ทำไม่ถูกต้องจะขอความร่วมมือจาก สอท. ในการชักชวนหรือตักเตือน หรือมีมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

     3) ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการ วิธีการและงบประมาณสนับสนุน และ 4) การร่วมกันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันในทุกรูปแบบ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020