กสอ.วาง 4 มาตรการสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

by smethailandclub 17 กค. 2014
Share:

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวางมาตรการแก้ปัญหาวิกฤติผลไม้ล้นตลาด พลิกเป็นโอกาสสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย

    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ วางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศโดยผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น, การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน, การพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถเติบโตควบคู่กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

    ทั้งนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีหลายปัจจัยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปีมักประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด เฉลี่ยต่อปีประมาณ 3 หมื่นตัน

    “แนวโน้มล้นตลาดในปีนี้อาทิ ลำไยลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น ทางกสอ. จึงมองเห็นโอกาสในช่วงนี้ในการนำผลไม้สดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อยืดอายุผลผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะผลไม้ล้นตลาดแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรอีกทางหนึ่งและที่สำคัญจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก”

    นางอรรชกา กล่าวว่า ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำผลผลิตจากภาคการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์อบกรอบ อบแห้ง นั้นเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลไม้มากกว่าการส่งผลไม้สดซึ่งจะสามารถยืดอายุผลผลิตได้รวมทั้งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดนานาชาติได้

ที่มา : www.daliynews.co.th
 
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021