กสอ.วาง 4 มาตรการสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

by smethailandclub 17 กค. 2014
Share:

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวางมาตรการแก้ปัญหาวิกฤติผลไม้ล้นตลาด พลิกเป็นโอกาสสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย

    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ วางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศโดยผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น, การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน, การพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถเติบโตควบคู่กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

    ทั้งนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีหลายปัจจัยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปีมักประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด เฉลี่ยต่อปีประมาณ 3 หมื่นตัน

    “แนวโน้มล้นตลาดในปีนี้อาทิ ลำไยลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น ทางกสอ. จึงมองเห็นโอกาสในช่วงนี้ในการนำผลไม้สดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อยืดอายุผลผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะผลไม้ล้นตลาดแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรอีกทางหนึ่งและที่สำคัญจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก”

    นางอรรชกา กล่าวว่า ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำผลผลิตจากภาคการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์อบกรอบ อบแห้ง นั้นเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลไม้มากกว่าการส่งผลไม้สดซึ่งจะสามารถยืดอายุผลผลิตได้รวมทั้งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดนานาชาติได้

ที่มา : www.daliynews.co.th
 
Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020