กสอ.วาง 4 มาตรการสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

by smethailandclub 17 กค. 2014
Share:

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวางมาตรการแก้ปัญหาวิกฤติผลไม้ล้นตลาด พลิกเป็นโอกาสสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย

    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ วางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศโดยผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น, การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน, การพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถเติบโตควบคู่กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

    ทั้งนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีหลายปัจจัยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปีมักประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด เฉลี่ยต่อปีประมาณ 3 หมื่นตัน

    “แนวโน้มล้นตลาดในปีนี้อาทิ ลำไยลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น ทางกสอ. จึงมองเห็นโอกาสในช่วงนี้ในการนำผลไม้สดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อยืดอายุผลผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะผลไม้ล้นตลาดแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรอีกทางหนึ่งและที่สำคัญจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก”

    นางอรรชกา กล่าวว่า ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำผลผลิตจากภาคการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์อบกรอบ อบแห้ง นั้นเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลไม้มากกว่าการส่งผลไม้สดซึ่งจะสามารถยืดอายุผลผลิตได้รวมทั้งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดนานาชาติได้

ที่มา : www.daliynews.co.th
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021