​นิด้าจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพ SMES อุตสาหกรรมไมซ์

by smethailandclub 24 กค. 2014
Share:

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “โอกาสการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์

    โดยการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ด้านการจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดความชัดเจนของกรอบทิศทางนโยบายและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ พร้อมทั้งยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ได้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021