​นิด้าจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพ SMES อุตสาหกรรมไมซ์

by smethailandclub 24 กค. 2014
Share:

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “โอกาสการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์

    โดยการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ด้านการจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดความชัดเจนของกรอบทิศทางนโยบายและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ พร้อมทั้งยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ได้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021