​สมอ.ลดขั้นตอนออกใบอนุญาตเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ

by smethailandclub 24 กค. 2014
Share:


    “เลขาฯ สมอ.” เดินหน้านโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง กำกับมาตรฐานต้นทาง ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ลดความซ้ำซ้อนกระบวนการตรวจประเมินโรงงานภาคอุตสาหกรรมเหลือปีละครั้ง หวังเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าปลายทาง ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ร่นระยะเวลาจาก 43 เหลือ 26 วัน ดึงหน่วยตรวจรับรองภาคเอกชน เสริมทัพ สมอ.

    ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรมกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้กระบวนการออกใบอนุญาตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นตามนโยบาย คสช. ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการโดยสามารถวางแผนการทำงานการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดความซ้ำซ้อน และทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

    นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ.จะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศที่ได้รับการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนโดย สมอ. ไว้แล้วเพียงครั้งเดียว เพื่อลดภาระต้นทุน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าสินค้าที่ได้มีการนำเข้าจากโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

    การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้นำสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำเข้าจำหน่ายในประเทศจำนวนมากที่ได้มีการนำเข้ามาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโดย สมอ.แล้ว มีความสะดวกและคล่องตัว จากเดิมที่ต้องมีการตรวจสอบโรงงานซ้ำและหลายๆ ครั้งในแต่ละปี เนื่องจากที่ผ่านมาผู้นำเข้าสินค้าแต่ละรายจะต้องยื่นคำขอเพื่อให้ สมอ. ได้มีการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่ได้มีการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และในบางครั้งสินค้าเหล่านั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองซ้ำกับคำขอของผู้นำเข้ารายอื่นจากโรงงานเดียวกัน

    “การลดความถี่ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ มาตรการเร่งด่วนของ สมอ. ในการลดความซ้ำซ้อน และลดปริมาณงานที่ไม่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องทำให้ได้และเกิดผลอย่างแท้จริงในขั้นตอนของการปฏิบัติภายใน 3 เดือน 6 เดือน” นายอุฤทธิ์กล่าว

    นอกจากนี้ สมอ. ได้ดำเนินมาตรการควบคู่กันสำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอีกหลายส่วน ได้แก่ สมอ.จะไม่มีการตรวจประเมินโรงงาน หรือตรวจสอบตัวอย่างซ้ำซ้อน ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้มีการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจสอบ และประเมินภาคเอกชน หรือ Inspection Body (IB) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ. ซึ่งทั้งหมดจะร่นระยะเวลาออกใบอนุญาตได้ภายใน 26 วันตั้งแต่ได้มีการยื่นเรื่องมายัง สมอ. ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตหรือนำเข้าได้อย่างแม่นยำ

    สมอ.จะยอมรับใบรับรอง การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก.9001 และจะลดขั้นตอนโดยเหลือเพียงการตรวจประเมินเพิ่มเติมในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมระหว่างการผลิต เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน มอก.
ในการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 สมอ.จะยอมรับผลการตรวจสอบจากห้องแล๊บของโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ

    นายอุฤทธิ์ กล่าวว่า สมอ.ยังคงจะผลักดันเพื่อเพิ่มสัดส่วน และจำนวนผู้ประกอบการ เพื่อขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานทั่วไปของ สมอ. นอกเหนือจากมาตรฐานบังคับซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ขอรับการรับรองมาตรฐานทั่วไปเพียง 1 ใน 4 ของมาตรฐานทั่วไปที่ได้ประกาศไปแล้ว หรือ มอก. ทั้งหมดถึง 2,842 มาตรฐาน

    อย่างไรก็ตาม สมอ.จะเร่งรัดดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจเชิงรุกถึงการปรับปรุงและลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตไปยังผู้ประกอบการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5,000 รายทั้งในการชี้แจงทั่วไป และเชิงลึกผ่านเวทีการสัมมนาทั่วประเทศ ให้ได้ภายใน 3 เดือน

ที่มา : www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​ดีป้า ดัน SMEs สู้พิษโควิด-19 ส่งสุดยอดสินค้าไทย อวดโฉมในเวทีระดับโลก เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คัดสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมจัดแสดงที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ระหว่างวันที่ 1 ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

LINE ครบรอบ 10 ปี ขอบคุณทุกผู้ใช้พร้อมตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ครองใจคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการยกระดับชีวิตดิจิทัล..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​แพ็กเกจจิ้งยืดอายุทางรอดธุรกิจอาหารยุคโควิด เอกา โกลบอล ช่วยเอสเอ็มอีพลิกเกมพ้นวิกฤต

“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวทช. เชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “พลิกเกมส์ธ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021