​สวทช. ประกาศผลโหวตงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด

by smethailandclub 24 กค. 2014
Share:

 
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผล งานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ในงาน Investors’ Day ประจำปี 2014 โดยได้รับ คะแนนโหวตจากผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานในกิจกรรมโดยผู้ได้รับการโหวตมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฉวีวรรณ คงแก้ว นายภูริพงศ์ วรรณวิไล นางสาวฉวีวรรณ คงแก้ว  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ(เอ็มเทค)//สวทช. ผลงาน GRASS 3 นวัตกรรมกระบวนการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออก จากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ(ขี้แป้ง) 

• ผู้ได้รับการโหวตที่ 2 ดร.ธิติกร บุญคุ้ม ศูนย์เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค)//สวทช. ผลงาน Q-Logแผ่นตรวจบันทึกอุณหภูมิ
• ผู้ได้รับการโหวตที่ 3  ผศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผลงานหุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ

    สำหรับกิจกรรม Investors’ Day 2014 ครั้งนี้จัดภายใต้งาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014  ( IPITEx. 2014 ) โดย สวทช. ได้ผนึกกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยเครือ ข่ายพันธมิตร โดยมีความตระหนักถึงความ สำคัญของการพัฒนานักวิจัย ผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเร่งนำผลงานวิจัยออกสู่ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการลงทุน จึงนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนมาจัดแสดง และเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนและผู้ ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจมาผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ให้สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

    โดยในปีนี้ สวทช.ได้นำ  5 ผลงาน วิจัยเด่น อาทิ แอบพลิเคชั่น SafeMate , เทคโนโลยี  GRASS 3 , เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัด SUNFLOW, เอนไซม์ ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรก ENZease และแผ่นตรวจวัดอุณหภูมิ Q-Log และผลงานหน่วยงานพันธมิตรอีก 22 ผลงาน ร่วมนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน ( Investment Pitching ) และภายในงาน สวทช. ได้จัดแสดงผลงานวิจัยกว่า  33 ผลงาน เพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการด้วย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020