กรมพัฒน์ฯ กระตุ้น! ธุรกิจบริหารทรัพย์สินรับผิดชอบชุมชน

by smethailandclub 30 กค. 2014
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กระตุ้นผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน ในส่วนภูมิภาคให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้งอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากขึ้น เน้นใช้ธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสแก่ภาคธุรกิจ        หวัง! ยกระดับการบริหารจัดการชุมชนให้ได้มาตรฐานระดับสากล เตรียมความพร้อมธุรกิจก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  นำร่องจังหวัดแรก “ชลบุรี” ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการฯ อย่างล้นหลาม ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป   

                   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญต่อธุรกิจบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย      เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้มีความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสมากขึ้น  

    โดยการจัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สินให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้น เบื้องต้น ได้จัดสัมมนาฯ ในส่วนกลางไปแล้วเมื่อวันที่ 15-16 และ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา และได้ขยายการสัมมนาฯ   ไปยังส่วนภูมิภาค โดยนำร่องจังหวัดแรก คือ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริหารทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมาก และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสัมมนาฯ ที่จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินและผู้เกี่ยวข้อง      เช่น ผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร ฯลฯ อย่างล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนดและจากความสำเร็จในครั้งนี้ กรมฯ กำหนดที่จะขยายการสัมมนาฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย

               กรมฯ ได้มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สินมีการพัฒนาธุรกิจฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นใช้กระบวนการบันได 3 ขั้น มาต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และ ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ธุรกิจฯ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

    ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจและการสร้างความโปร่งใสแก่ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคก่อนการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดหรือบ้านจัดสรรรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคหรือผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนต่อการบริหารโครงการฯ อันจะนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชุมชนในภาพรวม

               ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) มีการจดทะเบียนอาคารชุด และการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) กับกรมที่ดิน จำนวน 9,269 ราย รวมกว่า 1.5 ล้านยูนิต   และมีธุรกิจบริหารทรัพย์สินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคงอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 1,091 ราย
 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021