​มท.จับมือสศช.- ม.สงขลาติว14 จ.ภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน

by smethailandclub 20 สค. 2014
Share:


      นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (Chief Ministers’ and Governors’ Forum Retreat : CMGF Retreat) โดยจะจัดการ ประชุมขึ้นที่ จ.ตรัง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย และจ.ตรัง ที่จะมีเวทีการหารือที่จะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทย สู่ประชาคมอาเซียน

    รวมทั้งเป็นการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอที่ประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด CMGF ครั้งที่ 10 การติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตาม Implementation Blueprint ปี 2555 - 2559 และความก้าวหน้าการประชุม CMGF Retreat ครั้งที่ 4 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

    ดังนั้น (มท.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการประชุมระดับระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The Fifth Chief Ministers’ and Governors ‘Forum : CMGF Retreat) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 -22 ส.ค. 57 ที่ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

    โดยการจัดประชุมครั้งนี้จะได้มีโอกาสในการร่วมประชุมหารือ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันโครงการ สาขาความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สภาธุรกิจ IMT-GT ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล จำนวนรวม 300 คน

          “การจัดประชุมในครั้งนื้ เกิดจากความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด มุขมนตรี ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ คณะทำงาน 6 สาขา สภาธุรกิจ IMT-GT ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดภาคใต้มีความตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่จะถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้"นายแก่นเพชรกล่าว

ที่มา : สยามรัฐ
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021