​มท.จับมือสศช.- ม.สงขลาติว14 จ.ภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน

by smethailandclub 20 สค. 2014
Share:


      นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (Chief Ministers’ and Governors’ Forum Retreat : CMGF Retreat) โดยจะจัดการ ประชุมขึ้นที่ จ.ตรัง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย และจ.ตรัง ที่จะมีเวทีการหารือที่จะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทย สู่ประชาคมอาเซียน

    รวมทั้งเป็นการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอที่ประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด CMGF ครั้งที่ 10 การติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตาม Implementation Blueprint ปี 2555 - 2559 และความก้าวหน้าการประชุม CMGF Retreat ครั้งที่ 4 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

    ดังนั้น (มท.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการประชุมระดับระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The Fifth Chief Ministers’ and Governors ‘Forum : CMGF Retreat) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 -22 ส.ค. 57 ที่ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

    โดยการจัดประชุมครั้งนี้จะได้มีโอกาสในการร่วมประชุมหารือ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันโครงการ สาขาความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สภาธุรกิจ IMT-GT ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล จำนวนรวม 300 คน

          “การจัดประชุมในครั้งนื้ เกิดจากความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด มุขมนตรี ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ คณะทำงาน 6 สาขา สภาธุรกิจ IMT-GT ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดภาคใต้มีความตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่จะถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้"นายแก่นเพชรกล่าว

ที่มา : สยามรัฐ
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021