กสอ.โชว์นวัตกรรมเพื่อ SMEs ในงาน SITEX 2014

by smethailandclub 22 สค. 2014
Share:    กสอ.โชว์นวัตกรรมเพื่อ SMEs ในงาน SITEX 2014 พร้อมแนะ “โอทอปไทย” ใช้เทคโนโลยีอัพเกรดสินค้าก่อนเปิดอาเซียน
    
    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ SITEX 2014 ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร้อยใจ นำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) และสถาบัน/สมาคมเครือข่าย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม

   รวมถึงสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานด้านอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของเครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน

                ดร.อรรชกา กล่าวต่อว่า งาน SITEX 2014 นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของไทยแล้ว ยังเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ โอทอป SMEs บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมถึงแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในด้านต่าง ๆ 

    โดยงาน SITEX 2014 เปรียบเสมือนศูนย์รวมของการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร นวัตกรรม และชิ้นส่วนที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องจักรต้นแบบนำร่องตลาด ตลอดจนการแสดงผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในระบบการผลิต เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเพิ่มกำไรด้วยเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ โดยการนำเอาความรู้ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดแนวความคิดในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม รวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของแรงงานไทยให้ทัดเทียมในระดับสากลและพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ AEC ในอนาคต ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภายใต้รูปแบบการจัดงานที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย อันได้แก่  

    1.   Go Ahead for Clean & Green เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่           ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

    2.   Moving Innovation Forward ก้าวเป็นผู้นำ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นการจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างความเป็นเลิศแก่อุตสาหกรรมไทย

    3.   Speed up Productivity เร่งสปีดขีดความสามารถ ผลิตภาพยุคใหม่ เป็นการให้ความรู้ด้านเทคนิคในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแก่อุตสาหกรรมไทยด้วยเครื่องมือต่างๆ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ และความสำเร็จจริงของผู้ที่ปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021