กสอ.โชว์นวัตกรรมเพื่อ SMEs ในงาน SITEX 2014

by smethailandclub 22 สค. 2014
Share:    กสอ.โชว์นวัตกรรมเพื่อ SMEs ในงาน SITEX 2014 พร้อมแนะ “โอทอปไทย” ใช้เทคโนโลยีอัพเกรดสินค้าก่อนเปิดอาเซียน
    
    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ SITEX 2014 ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร้อยใจ นำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) และสถาบัน/สมาคมเครือข่าย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม

   รวมถึงสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานด้านอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของเครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน

                ดร.อรรชกา กล่าวต่อว่า งาน SITEX 2014 นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของไทยแล้ว ยังเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ โอทอป SMEs บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมถึงแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในด้านต่าง ๆ 

    โดยงาน SITEX 2014 เปรียบเสมือนศูนย์รวมของการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร นวัตกรรม และชิ้นส่วนที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องจักรต้นแบบนำร่องตลาด ตลอดจนการแสดงผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในระบบการผลิต เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเพิ่มกำไรด้วยเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ โดยการนำเอาความรู้ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดแนวความคิดในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม รวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของแรงงานไทยให้ทัดเทียมในระดับสากลและพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ AEC ในอนาคต ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภายใต้รูปแบบการจัดงานที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย อันได้แก่  

    1.   Go Ahead for Clean & Green เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่           ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

    2.   Moving Innovation Forward ก้าวเป็นผู้นำ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นการจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างความเป็นเลิศแก่อุตสาหกรรมไทย

    3.   Speed up Productivity เร่งสปีดขีดความสามารถ ผลิตภาพยุคใหม่ เป็นการให้ความรู้ด้านเทคนิคในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแก่อุตสาหกรรมไทยด้วยเครื่องมือต่างๆ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ และความสำเร็จจริงของผู้ที่ปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021