​อนุมัติต่างด้าว 36 ราย ลงทุนในไทยเงินลงทุน 1,170 ล้านบาท

by smethailandclub 22 สค. 2014
Share:

      นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์      อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 36 ราย  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 14 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,170 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 343 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

                       1.    ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 27 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 75 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน  1,113 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้ยืมเงิน แฟ็กเตอริ่ง ให้เช่าพื้นที่อาคาร บริการด้านการตลาด และให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้นประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ฮ่องกง เยอรมนี สวีเดน เบลเยียม ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์

                       2.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/ภูมิภาค จำนวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  รองลงมาเป็นการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย  ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรีย และสหราชอาณาจักร

                       3.    ธุรกิจค้าปลีก จำนวน  2  ราย  (คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผลิตจากแม่พิมพ์ดังกล่าวและผู้ที่ว่าจ้างให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะให้  ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ สิงคโปร์และมาเลเซีย

                       4.    ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

                          ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 8 และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 79  เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม  2557  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6  และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 44

                       อย่างไรก็ตามในปี  2557  (มกราคม-สิงหาคม 2557)  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 261 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 14,219 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021