​กสอ.จับมือสถานศึกษาดัน SMEs สร้างนวัตกรรมใหม่

by smethailandclub 25 สค. 2014
Share:    กสอ. ดึงมหาวิทยาลัยจับมือโรงงานเอสเอ็มอี สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ตอบโจทย์ตลาดโลก

    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. เตรียมผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุต ฯ เกษตรแปรรูป ศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองมาขายได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การแปรรูปอาหารอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือสินค้าที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ นำผลวิจัยใหม่ๆมาแปรรูปให้สินค้ากลุ่มนี้เก็บได้นานขึ้น และยังคงรสชาติและคุณภาพที่ดีเพิ่มคุณค่าทางอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆที่ตรงต่อความต้องการของตลาดโลก

    ทั้งนี้ ในปี 58 กสอ. ได้ของบประมาณจากภาครัฐจำนวน 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 % เทียบกับงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจำนวนนี้จะเป็นงบที่ใช้ดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 800 – 900 ล้านบาท นำมาพัฒนาเอสเอ็มอีในด้านต่างๆ คือ พัฒนาผลิตภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี เตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ,พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ,พัฒนาผู้ประกอบการโอท็อป และการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคใต้

    ทั้งนี้ กสอ. จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม คืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แปรรูปยางพารา แฟชั่น และวิศวกรรม โดยในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจะผลักดันให้เกิดการวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกันระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เอสเอ็มอียืนอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

    นอกจากนี้ จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นต่างๆ เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง โดยปีหน้าเชื่อว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่ง กสอ. จะเข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อช่วยรายเล็ก การประกวดส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางแฟชั่น รวมทั้งขยายการจัดงานแฟชั่นให้ออกไปสู่ต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น

    ส่วนอุตสาหกรรมยางพารา จะส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปน้ำยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ขณะนี้การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่จะเป็นน้ำยางดิบ หรือยางแผ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ เมื่อราคาตลาดโลกลดลงก็กระทบต่อเกษตรกร กสอ. จึงจะเร่งผลักดันให้เกิดการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราภายในประเทศ ส่วนการส่งเสริมอุตสาหกรรมวิศวกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประธานคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง กล่าวว่าบริษัทได้หารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 100% ถึงแนวทางการแยกการบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ของบริษัท ออกจาก ร.ฟ.ท. โดยอ้างถึงผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020