กรมพัฒน์ฯ หนุนสมาคมการค้าไทยรวมพลังสู้ศึก AEC

by smethailandclub 27 สค. 2014
Share:
 
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันสมาคมการค้าไทยรวมพลังเป็นหนึ่ง หวังใช้เป็นพลวัตขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ พร้อมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเดินหน้าแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้มั่นคง โดยจับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน "รวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC : Together is Power” และ พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน หลังเปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบปี 2558

                   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงาน "รวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC : Together is Power” ว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับสมาคมการค้าไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3,035 สมาคม โดยเร่งผลักดันให้สมาชิกสมาคมการค้าไทยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้สมาคมฯ และภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ

    เนื่องจากสมาคมการค้าถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและเกิดการขยายตัวในภาพรวม รวมถึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศให้มี ความมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมฯ สนับสนุนให้มีการพูดคุยและทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการของทั้ง 2 ฝ่าย 

    ตลอดจนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการติดต่อราชการ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยให้เดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC รองรับผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนกว่า 600 ล้านคน 

    โดยประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเข้าถึงตลาดอาเซียนผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงความได้เปรียบทางด้านกายภาพ คือ เป็นศูนย์กลางทางตอนเหนือของภูมิภาคอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมกับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทั้งนี้ จากความได้เปรียบด้านกายภาพและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน คาดหวังว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอาเซียนได้ หลังเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021