กรมพัฒน์ฯ หนุนสมาคมการค้าไทยรวมพลังสู้ศึก AEC

by smethailandclub 27 สค. 2014
Share:
 
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันสมาคมการค้าไทยรวมพลังเป็นหนึ่ง หวังใช้เป็นพลวัตขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ พร้อมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเดินหน้าแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้มั่นคง โดยจับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน "รวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC : Together is Power” และ พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน หลังเปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบปี 2558

                   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงาน "รวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC : Together is Power” ว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับสมาคมการค้าไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3,035 สมาคม โดยเร่งผลักดันให้สมาชิกสมาคมการค้าไทยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้สมาคมฯ และภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ

    เนื่องจากสมาคมการค้าถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและเกิดการขยายตัวในภาพรวม รวมถึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศให้มี ความมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมฯ สนับสนุนให้มีการพูดคุยและทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการของทั้ง 2 ฝ่าย 

    ตลอดจนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการติดต่อราชการ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยให้เดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC รองรับผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนกว่า 600 ล้านคน 

    โดยประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเข้าถึงตลาดอาเซียนผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงความได้เปรียบทางด้านกายภาพ คือ เป็นศูนย์กลางทางตอนเหนือของภูมิภาคอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมกับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทั้งนี้ จากความได้เปรียบด้านกายภาพและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน คาดหวังว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอาเซียนได้ หลังเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021