​กรมพัฒน์ฯ จัดงาน 4 ทศวรรษธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

by smethailandclub 29 สค. 2014
Share:


          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย หลังแฟรนไชส์ต่างชาติ    รุกหนักพัฒนาศักยภาพธุรกิจทุกด้าน หวังดึงนักลงทุนชาวไทยร่วมกิจการ กรมฯ ไม่รอช้าจัดงาน 4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทยแสดงศักยภาพมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเทียบเคียงระดับสากล หวัง! สร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เตรียมผลักดันแฟรนไชส์ไทยบุกตลาด AEC อย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558

          นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน  “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า กรมฯ ให้ความสำคัญต่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเป็นพิเศษ หลังพบว่าธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติรุกหนักพยายามพัฒนาศักยภาพธุรกิจทุกด้านหวังดึงนักลงทุนชาวไทยร่วมกิจการโดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจำนวน 1,514 ราย 

    ประกอบด้วยนิติบุคคล 1,204 ราย และบุคคลธรรมดา จำนวน 310 ราย มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 15-20% ต่อปี ระบบของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจอื่นได้ โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น และเพื่อเป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

    ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดงาน “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย” ขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้ง สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองเข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยและเจรจาธุรกิจระหว่างกัน รวมทั้ง เตรียมมาตรการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปสู่ตลาดอาเซียน (AEC) หรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

          กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน

        โดยกรมฯ มีกลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ขั้นที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ ขั้นที่ 3 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล โดยภายในงานได้มีการมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 42 กิจการ และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 50 กิจการ

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน 4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย ในครั้งนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจกว่า 100 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมงานฯ จะได้รับความรู้พร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจ


Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021