​ธพว.ลงนามร่วมพันธมิตร 8 แห่งเสริมศักยภาพ SMEs

by smethailandclub 29 สค. 2014
Share:


    SMEs มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย การช่วยเหลือพัฒนา SMEs ให้เติบโต แข็งแกร่ง และมีความสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา SMEs ส่วนใหญ่ได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ยังมี SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือที่มีนวัตกรรม มีโอกาสที่จะเติบโต แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไม่มีระบบที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม

    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs  จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 แห่งที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งทางด้านเงินทุน ด้านการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี  การบริหารจัดการ การตลาด การขนส่ง และด้านการจัดจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ ซึ่งเริ่มต้นหรือพัฒนาการทำธุรกิจ หรือมีนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสร้างศักยภาพอย่างครบวงจร เพื่อให้ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

    หน่วยงานพันธมิตร 8 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

    ธพว.จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับพันธมิตร 8 แห่ง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมีนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

    การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ธพว. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านสินเชื่อ  บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อ ส่วนหน่วยงานพันธมิตรอีก 7 แห่งทำหน้าที่คัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การขนส่ง และช่องทางการจัดจำหน่าย และมีความต้องการแหล่งเงินทุนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ องค์กรทั้งหมดจะร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกความร่วมมือมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี และหากการดำเนินงานของโครงการมีความสำเร็จและสัมฤทธิผล อาจจะมีการต่ออายุโครงการออกไปอีกเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ SMEs ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021