​สัมมนาการสร้างแบบตัด (Pattern) เสื้อผ้าสำเร็จรูป ฟรี!

by smethailandclub 29 สค. 2014
Share:


    มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการสร้างแบบตัด หรือ แพทเทิร์น (Pattern) สำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” จัดกิจกรรม สัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อมุ่งพัฒนา ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะด้านการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าขั้นสูง (advance) โดยเปิดให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เข้าร่วมงานโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญนันท์ อบถม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวถึงโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสร้างแบบตัด สำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” ว่า เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

    มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานทักษะความรู้ ความสามารถ เรื่องการสร้างแบบตัดให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนช่างตัดเย็บอิสระ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการสร้างแบบตัดเย็บที่ สวยงาม และได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการนอกจากจะสามารถตัดเสื้อผ้าออกมาได้อย่างสวยงามถูกใจลูกค้าแล้ว ยังสวมใส่สบาย ตรงตามมาตรฐานที่ควรเป็น อันนำมาสู่การเพิ่มยอดขายในธุรกิจ  และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยให้มีความพร้อมสู่การเปิด AEC ในปลายเดือนธันวาคม ปี 2558 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญนันท์ ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการสร้างแบบตัด สำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” ว่า คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านแพทเทิร์น ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    ส่วนแรก  เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาและเสวนา เพื่อพัฒนาแนวคิดและความรู้ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เกี่ยวกับ เทรนด์แฟชั่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่จะมีผลต่อการรพัฒนาแบบแพทเทิร์นสำเร็จรูป  เทคนิคการพัฒนาแพทเทิร์นในประเทศที่เป็นผู้นำแฟชั่น ความสำคัญของการสร้างแพทเทิร์นให้มีเป็นมาตรฐานตามแบบขนาดของคนเอเชีย คนยุโรป คนอเมริกา ตลอดจนจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับความสำเร็จของแบรนด์อันเนื่องมาจากการพัฒนาแพทเทิร์น ซึ่งจะใช้เวลาในการสัมมนา 1 วันโดยมีกำหนดจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

    โดยในส่วนภูมิภาคได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา  และสำหรับในส่วนกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

    กิจกรรมในส่วนที่สอง ของโครงการจะเป็นรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีกำหนดจัดให้มีการอบรมทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพทเทิร์นระยะสั้น 6 วันสอนต่อเนื่องในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีหลักสูตรอบรมการสร้างแบบให้ผู้สนใจเรียนได้เลือกเรียน 5 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรชุดติดกันสำหรับสตรี 
2.หลักสูตรเสื้อสตรี 
3.หลักสูตรเสื้อแขนสั้นผู้ชาย
4. หลักสูตรเสื้อซาฟารี
5. หลักสูตรกางเกงขายาว  

    ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการสร้างแบบตัดเสื้อแขนสั้นผู้ชาย”   “หลักสูตรการสร้างแบบตัดเสื้อซาฟารี”  และ “หลักสูตรการสร้างแบบตัดกางเกงขายาว” มีกำหนดจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ถึงวัน ศุกร์ที่ 12 เวลา 08.00-07.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

    สำหรับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “หลักสูตรการสร้างแบบตัดชุดติดกันสำหรับสตรี” และ “หลักสูตรการสร้างแบบตัดเสื้อสตรี” มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

    “ในการกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้นแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การออกแบบ, การสร้างแบบตัดหรือแพทเทิร์น และการเย็บ  ซึ่งกระบวนการสร้างแพทเทิร์นนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะในการผลิตเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย  นอกจากยังเป็นทั้งตัวต้นแบบของการพัฒนาเสื้อผ้าและจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ ระหว่างนักออกแบบ ฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญนันท์ กล่าวปิดท้าย

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.pattern.rmutk.ac.th และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรดติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ที่คุณปิ่นผกา ทองดี โทร.02-287 9600 ต่อ 7259 หรือ 084- 325 4795 หรือ คุณจวัสฉสา ธิมะสาร โทร.095-961 9919 Patcharee Mongkholpong
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020