​สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกรกฎาคม หดตัว 5.2 %

by smethailandclub 01 กย. 2014
Share:

 
    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน หดตัว 5.2% และเริ่มคงระดับการผลิตเท่ากับเดือนมิถุนายน 2557     โดยลดลงเพียง 2.2% ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่ยังคงมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ รถยนต์ การกลั่นน้ำมัน น้ำตาล รถจักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องนุ่งห่มเริ่มฟื้นตัวจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เริ่มเข้ามา
 
    ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2557 หดตัว 5.2% ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 60.09% อุตสาหกรรมที่ทำให้การผลิตรวมลดลง ได้แก่ รถยนต์ การกลั่นน้ำมัน น้ำตาล รถจักรยานยนต์และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

    ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2557 หดตัว 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และหดตัว  เหลือเพียง 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนมากเป็นผลมาจากการชะลอตัวของยอดขายยานยนต์ในประเทศที่ยังชะลอตัวลง และย่างเข้าสู่ฤดูฝน ด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 60.09% ส่วนภาวะการผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2557 สาขาที่สำคัญ มีดังนี้

          อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนกรกฎาคม ปี 2557 หดตัวเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น  การลดลงจากความต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลัก อันเป็นผลมาจากการที่อุปสงค์ถูกดึงไปใช้ในปีก่อนหน้านี้แล้วจำนวนมากจากนโยบายรถยนต์คันแรก ส่วนการส่งออกเริ่มกระเตื้องขึ้น อย่างไรก็ตามการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคม ปี 2557 มีจำนวน 151,339 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.89%

          อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกรกฎาคม ปี 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าปรับตัวลดลง 4.75% โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลง คือ เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากมีการจำกัดการใช้สารทำความเย็น R 22 ผู้ผลิตอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อรองรับสารทำความเย็นใหม่ ทำให้การผลิตชะลอตัวลง ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอื่นๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม กระติกน้ำร้อน และหม้อหุงข้าว เนื่องจากตลาดในประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.40% โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Monolithic IC Other IC ส่วน HDD ได้เริ่มย้ายคำสั่งซื้อกลับมาผลิตในประเทศไทยมากขึ้น หลังจากสภาพการณ์ในประเทศดีขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศที่ดีขึ้น

          อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปริมาณความต้องการบริโภคเหล็กของไทยในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 มีปริมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การผลิตมีปริมาณ 0.56    ล้านตัน ลดลง 11.43% โดยในส่วนของเหล็กทรงยาว การบริโภคและการผลิตลดลงเล็กน้อยหลังจากเมื่อเดือนก่อนมีการเร่งผลิตเพื่อชดเชยสต๊อกที่หายไป ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการ AD ในส่วนของเหล็กลวด แต่ยังมีเหล็กเส้นสำเร็จรูปล้นตลาดในจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้

    อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปริมาณการผลิตในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอฯ เดือนกรกฎาคม ปี 2557 ลดลง 9.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคำสั่งซื้อของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับกลุ่มผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริโภคในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น และยังมีคำสั่งชื้อที่เริ่มทยอยเข้ามาจากต่างประเทศในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

    อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมเดือนกรกฎาคม ปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.6% เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและผักผลไม้ที่เพิ่มขึ้นแต่การผลิตสินค้าสำคัญยังคงประสบปัญหาวัตถุดิบได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโรค และจากสภาพความขัดแย้งทางการเมือง  ที่คลี่คลายลง ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาดำเนินการได้เต็มที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศเริ่มฟื้นตัว ส่วนการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้น 3.4% เนื่องจากได้รับผลดีจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้า เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แต่ปัจจัยกระทบในสหภาพยุโรปที่ยังไม่มีความแน่นอนจากการติดตามรอผลสรุปการแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครน-รัสเซีย-สหภาพยุโรปShare:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021