​อาเซียนเห็นพ้องหนุน SMEs ผลักดันอาร์เซพเหนือเอฟทีเอ

by smethailandclub 03 กย. 2014
Share:


    น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) ว่า ขณะนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนได้มอบหมายนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งสรุปรูปแบบของการเปิดเสรีสินค้าสำหรับยื่นเสนอยกเลิกภาษีนำเข้าเป็นกลุ่มแรก โดยจะต้องครอบคลุมจำนวนรายการสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อเป็นฐานเริ่มต้นในการเจรจาต่อยอดให้อาร์เซพ ดีกว่าความตกลงเอฟทีเอที่อาเซียนมีอยู่กับคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศในปัจจุบัน

    “ในการเปิดเสรีการค้าสินค้า ไทยได้เน้นย้ำให้สมาชิกปรับประสานอัตราภาษีและเงื่อนไขถิ่นกำเนิดสินค้าที่ปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในความตกลงเอฟทีเอที่อาเซียนทำกับคู่ค้าแต่ละประเทศ โดยในการเจรจาอาร์เซพจะต้องปรับให้มีหลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดต้นทุนการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ”

    น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ในด้านการค้าบริการ ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สรุปรูปแบบการเปิดตลาดการค้าบริการที่เหมาะสมกับประเทศสมาชิกให้แล้วเสร็จก่อนการเจรจาคณะกรรมการเจรจาการค้าอาร์เซพครั้งที่ 6 ในเดือนธ.ค. 57 ที่ประเทศอินเดีย ส่วนการลงทุน จะใช้แนวทางการเปิดตลาดที่ระบุสาขาและมาตรการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีลงไปในตารางข้อผูกพันซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับภายใต้ทุกความตกลงของอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาร์เซพ

    ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมให้อาร์เซพเป็นความตกลงที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง เช่น ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในประเด็นเอสเอ็มอี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เป็นพิเศษ และให้พิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : www.daliynew.co.th
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021