​อาเซียนเห็นพ้องหนุน SMEs ผลักดันอาร์เซพเหนือเอฟทีเอ

by smethailandclub 03 กย. 2014
Share:


    น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) ว่า ขณะนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนได้มอบหมายนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งสรุปรูปแบบของการเปิดเสรีสินค้าสำหรับยื่นเสนอยกเลิกภาษีนำเข้าเป็นกลุ่มแรก โดยจะต้องครอบคลุมจำนวนรายการสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อเป็นฐานเริ่มต้นในการเจรจาต่อยอดให้อาร์เซพ ดีกว่าความตกลงเอฟทีเอที่อาเซียนมีอยู่กับคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศในปัจจุบัน

    “ในการเปิดเสรีการค้าสินค้า ไทยได้เน้นย้ำให้สมาชิกปรับประสานอัตราภาษีและเงื่อนไขถิ่นกำเนิดสินค้าที่ปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในความตกลงเอฟทีเอที่อาเซียนทำกับคู่ค้าแต่ละประเทศ โดยในการเจรจาอาร์เซพจะต้องปรับให้มีหลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดต้นทุนการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ”

    น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ในด้านการค้าบริการ ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สรุปรูปแบบการเปิดตลาดการค้าบริการที่เหมาะสมกับประเทศสมาชิกให้แล้วเสร็จก่อนการเจรจาคณะกรรมการเจรจาการค้าอาร์เซพครั้งที่ 6 ในเดือนธ.ค. 57 ที่ประเทศอินเดีย ส่วนการลงทุน จะใช้แนวทางการเปิดตลาดที่ระบุสาขาและมาตรการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีลงไปในตารางข้อผูกพันซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับภายใต้ทุกความตกลงของอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาร์เซพ

    ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมให้อาร์เซพเป็นความตกลงที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง เช่น ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในประเด็นเอสเอ็มอี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เป็นพิเศษ และให้พิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : www.daliynew.co.th
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021