​ธปท.ปรับปรุงเกณฑ์ส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระให้เครดิตบูโร

by smethailandclub 08 กย. 2014
Share:


    นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบ

ธุรกิจข้อมูลเครดิต ได้ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

    1. ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งข้อมูลของสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) โดยกำหนดให้สมาชิกส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน (ลูกหนี้ NPL) เป็นระยะเวลา 5 ปี และให้ NCB แสดงข้อมูลลูกหนี้ต่อไปอีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่ข้อมูลลูกหนี้ปรากฏในฐานข้อมูลของ NCB รวมทั้งสิ้น 8 ปี แทนหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดให้สมาชิกส่งข้อมูลลูกหนี้ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับ ชำระหนี้เสร็จสิ้น

    การปรับหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรม และลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อของลูกหนี้ ในขณะเดียวกันจะยังคงเป็นประโยชน์ให้สมาชิก NCB มีข้อมูลและระยะเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของลูกหนี้ ดังกล่าวถูกลบออกจากระบบประมาณ 6 แสนราย

    2. ให้ออกประกาศกำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3 (9) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เพื่อให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทุกประเภทมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิก NCB ได้การที่สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิก NCB จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการมีฐานข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และสมาชิก NCB มีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการกู้เงินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม

    การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และออกประกาศข้างต้น จะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021