Thaitrade.com เปิดตัวโครงการ มุ่งพัฒนา SMEs ค้าออนไลน์

by smethailandclub 09 กย. 2014
Share:


    Thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ E-Marketplace เบอร์หนึ่งของไทยเปิดตัวโครงการ “Smart Online Exporter รุ่น 2” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก 

    เว็บไซต์ ไทยเทรด ดอทคอม (Thaitrade.com) อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “โครงการ Smart Online Exporter รุ่น 2: ติดอาวุธการค้าออนไลน์ด้วย Thaitrade.com” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึกในการทำการค้าออนไลน์ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รับการสนับสนุน Google  AdWords และทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการทำตลาดการค้าออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างศักยภาพรูปแบบการค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย
 
     ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจออนไลน์เป็นช่องทางที่มีความสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด และเพิ่มโอกาสช่องทางในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอมตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  บริการภาครัฐที่มีความก้าวหน้าในแนวคิดการบริหารงานเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการที่โดดเด่น ประกอบด้วยสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆเข้าชมสินค้ามากกว่า 2,240,942 ราย จาก 200 ประเทศทั่วโลก มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับสมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ผ่าน โครงการ  “Smart Online Exporter: ติดอาวุธการค้าออนไลน์” เพื่อพัฒนาและตอกย้ำความสำเร็จโครงการจากปีพ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา”
 
     ในปีนี้ทางกรมฯ เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการสานต่อ โครงการ “Smart Online Exporter รุ่น 2: ติดอาวุธการค้าออนไลน์ด้วย Thaitrade.com” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าไปสู่ตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับการสนับสนุน Google AdWords มูลค่า 500 บาท และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด หลังการอบรมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
 
 
ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาบนหน้าร้านของตนเอง จำนวน 40 ท่าน ได้รับสิทธิพิเศษการสนับสนุน Google AdWords เพิ่มเติม มูลค่า 3,000 บาท ตลอดจนได้รับคำปรึกษาใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกอบการต้นแบบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะได้รับการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยและสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-4353 หรือติดต่อผ่านทางอีเมล smartonline@thaitrade.com และ www.thaitrade.com
 
Thaitrade.com สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนรูปแบบธุรกิจการค้าออนไลน์  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs และผู้ประกอบการของไทยที่มีความสนใจในธุรกิจเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เจรจาการค้าเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจขยายการค้าระหว่างประเทศ  ด้วยการมุ่งมั่นสร้างประโยชน์อย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทุ่มเทพัฒนาสินค้าและบริการ ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบองค์กรจากหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันดังนี้
 
ส่วนที่ 1 งานสัมมนา  เกี่ยวกับมุมมองการนำการตลาดด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาใช้จริง ผู้เข้าฟังจะได้รับมุมมองและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในการทำการตลาด จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ อาทิ สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักกลยุทธการตลาดดิจิตอล ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการด้านสื่อมวลชนและสื่อใหม่ อนัญพร มงคล นักธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์หวายส่งออกที่ประสบความสำเร็จจากการใช้อีคอมเมิร์ซ
 
ส่วนที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้การนำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยขยายการค้าระหว่างประเทศ โดยผ่านการลงมือทำจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาการอบรม 3 วัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกในระหว่างที่ 2 3 และ 4 กันยายน กลุ่มที่สองในระหว่างวันที่ 15 16 และ 17 กันยายนศกนี้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเลือกช่วงวันการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามที่ท่านผู้ประกอบการสะดวก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
Share:

Related Articles

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021