​วว.เตรียมโชว์ผลวิจัยเศรษฐกิจสีเขียวพัฒนา SMEs-OTOP

by smethailandclub 12 กย. 2014
Share:


    วว. เตรียมโชว์งานบริการอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียว ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ภายใต้แนวคิด O • Z • O • N • E  ในงาน SME Thailand Expo 2014 

    นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวชี้แจงว่า วว. จะเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน SME Thailand Expo 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “The Power of Partnership พันธมิตรธุรกิจ พลังแห่งความสำเร็จ"  โดยบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานในระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

    ในงานดังกล่าว  วว. จะโชว์ผลงานวิจัย บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบ “TISTR  INNOVATION” เพื่อนำเสนอการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในการขึ้นทะเบียนฉลากเขียว (Green Label) เพื่อการเดินหน้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทย : SMEs Towards  Green Marketing  เนื่องจากฉลากเขียวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Enterprise) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้สามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อกระแสการแข่งขันที่ร้อนแรง เนื่องจาก Green label  เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

    ซึ่งห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ของ วว. สามารถรับบริการทดสอบวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS,LC-PDA เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) มีความสามารถรับการวิเคราะห์สารพิษตามข้อกำหนดพิเศษในการขอการรับรองตามโครงการฉลากเขียว (Toxic Substances for Green Label requirement)  พร้อมทั้งมีนักวิจัยที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ  

    นอกจากนั้น วว. ยังมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ภายใต้แนวคิด O• Z• O • N• E    การลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ ปี 2558 และการขอใช้สิทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.  การขอรับบริการวิจัยและการขอรับบริการด้านการบริการอุตสาหกรรม (ระบบรับรองมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือ เป็นต้น)

    ทั้งนี้ ในการจัดงาน SME Thailand Expo 2014 นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานพันธมิตรจะได้ร่วมมือกันสร้างผลลัพธ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  ผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เก่งอย่างรอบด้าน สามารถครองตลาดในประเทศ และก้าวสู่การแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้  

    ซึ่ง วว. นั้น มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน SMEs รวมทั้งขับเคลื่อน งานวิจัย พัฒนา บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้จริง ภายใต้การพัฒนาที่เรียกว่า O•Z•O•N•E concept ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ วว. ให้ตอบโจทย์การพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน 

    ทั้งนี้ในแต่ละปี ววง. ได้ลงพื้นที่ เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการไทย ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัด แพร่ ลำปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง รวมทั้งผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021