​บสย.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขับเคลื่อน SMEs

by smethailandclub 16 กย. 2014
Share:


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557ที่ผ่านมา นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น บสย. ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ บสย. 4 คน หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระไป และหลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คนเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ บสย. โดยปัจจุบัน บสย. มีคณะกรรมการครบรวมทั้งสิ้น 9 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้ โดยมีรายนามดังนี้

1.   นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์      ประธานกรรมการ
2.   พันเอกประเสริฐ  ชูแสง                กรรมการ      และประธานกรรมการบริหาร
3.   นางนงราม  วงษ์วานิช                 กรรมการ      และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.   นายวรพล  โสคติยานุรักษ์            กรรมการ      และประธานกรรมการอิสระ
5.   นายอรุณ  กมลกิจไพศาล             กรรมการ      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.   นางสาวกรรณิการ์  เอกเผ่าพันธุ์    กรรมการ      และประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7.   นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์         กรรมการ      และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
8.   นายภณ  รักตระกูล                     กรรมการ
9.   นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์              กรรมการและเลขานุการ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบัน บสย. มีสำนักงาน 11 สาขา  คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุดรธานี, นครราสีมา, อุบลราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์,
สุราษฎร์ธานี, และสงขลา | เว็บไซต์ www.tcg.or.th | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2890 9999
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021