​บสย.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขับเคลื่อน SMEs

by smethailandclub 16 กย. 2014
Share:


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557ที่ผ่านมา นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น บสย. ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ บสย. 4 คน หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระไป และหลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คนเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ บสย. โดยปัจจุบัน บสย. มีคณะกรรมการครบรวมทั้งสิ้น 9 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้ โดยมีรายนามดังนี้

1.   นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์      ประธานกรรมการ
2.   พันเอกประเสริฐ  ชูแสง                กรรมการ      และประธานกรรมการบริหาร
3.   นางนงราม  วงษ์วานิช                 กรรมการ      และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.   นายวรพล  โสคติยานุรักษ์            กรรมการ      และประธานกรรมการอิสระ
5.   นายอรุณ  กมลกิจไพศาล             กรรมการ      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.   นางสาวกรรณิการ์  เอกเผ่าพันธุ์    กรรมการ      และประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7.   นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์         กรรมการ      และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
8.   นายภณ  รักตระกูล                     กรรมการ
9.   นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์              กรรมการและเลขานุการ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบัน บสย. มีสำนักงาน 11 สาขา  คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุดรธานี, นครราสีมา, อุบลราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์,
สุราษฎร์ธานี, และสงขลา | เว็บไซต์ www.tcg.or.th | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2890 9999
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021