​เปิด 2 รายชื่อชิงเก้าอีเอ็มดี SME Bank

by smethailandclub 17 กย. 2014
Share:


เปิด 2 รายชื่อลงชิงเก้าอี้เอ็มดี ธพว. หวังกอบกู้ปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท

    รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ธนาคารได้ปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่12 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้ามาสมัครทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ อาวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ที่มีนายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา เป็นประธานจะพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากกรณีที่ทั้ง 2 รายขาดคุณสมบัติ ทางธนาคารก็จะเปิดรับสมัครสรรหาใหม่ เพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว. เป็นตำแหน่งที่สำคัญซึ่งจะต้องเป็นบุคคลเข้ามาดำเนินนโยบายตามแผนฟื้นฟูกิจการธนาคารโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38%

    สำหรับคุณสมบัติที่คณะสรรหาต้องการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

    อย่างไรก็ตามหากกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองบริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง หรือกรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า50,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง

    นอกจากนี้ ยังรวมถึงไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่ได้กระทำหรือมีส่วนในการกระทำ อันเป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจการอุตสาหกรรม หรือกฎหมาย และเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้

ที่มา : www.dailynews.co.th
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020