​เปิด 2 รายชื่อชิงเก้าอีเอ็มดี SME Bank

by smethailandclub 17 กย. 2014
Share:


เปิด 2 รายชื่อลงชิงเก้าอี้เอ็มดี ธพว. หวังกอบกู้ปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท

    รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ธนาคารได้ปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่12 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้ามาสมัครทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ อาวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ที่มีนายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา เป็นประธานจะพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากกรณีที่ทั้ง 2 รายขาดคุณสมบัติ ทางธนาคารก็จะเปิดรับสมัครสรรหาใหม่ เพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว. เป็นตำแหน่งที่สำคัญซึ่งจะต้องเป็นบุคคลเข้ามาดำเนินนโยบายตามแผนฟื้นฟูกิจการธนาคารโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38%

    สำหรับคุณสมบัติที่คณะสรรหาต้องการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

    อย่างไรก็ตามหากกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองบริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง หรือกรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า50,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีโครงสร้างองค์กร และงบการเงินหรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง

    นอกจากนี้ ยังรวมถึงไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่ได้กระทำหรือมีส่วนในการกระทำ อันเป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจการอุตสาหกรรม หรือกฎหมาย และเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้

ที่มา : www.dailynews.co.th
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021