​ม.หอการค้าแนะปฏิรูปภาษีสรรพสามิต

by smethailandclub 17 กย. 2014
Share:


    ม.หอการค้า แนะปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ค้านเก็บภาษีโทรคมฯ-เครื่องดื่มบางชนิด

    น.ส.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิรูปภาษีสรรพสามิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษาในกลุ่มสินค้าหลักที่ทำรายได้สูงสุดให้กรมสรรพสามิต ได้แก่ น้ำมัน รถยนต์ สุรา เบียร์ ยาสูบและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ทำรายได้ในปีงบประมาณ 56 จำนวน 432,868 ล้านบาทนั้น พบว่าในการจัดเก็บภาษียังขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่รายได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรทบทวนและกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีของสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากการบริโภคสินค้าเพียงบางประเภทที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ ซึ่งหากรัฐต้องการสร้างรายได้ก็ควรใช้เครื่องมือทางภาษีอื่น

    นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีการวางแผนปฏิรูปภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บทั้งด้านการกำหนดโครงสร้างภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านโทรคมนาคมไม่ควรที่จะมีการจัดเก็บ ขณะที่ฐานการคำนวนการเก็บภาษีควรเท่าเทียมกัน เช่น รถยนต์ และสุรา พร้อมทั้งปรับลดอัตราภาษีที่เก็บจากน้ำมันและปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีให้เหมาะสม เพื่อให้มีส่วนต่างกับราคาแก๊สโซฮอล์มากขึ้น โดยเก็บภาษีให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิด ซึ่งการปรับขึ้นอัตราภาษีควรคำนึงถึงระบบการค้าและภาษีของประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฏหมาย

    “ภาษีสรรพสามิตที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน อาจจะต้องยกเลิก เช่น การเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่มบางตัว หรือภาษีกิจการโทรคมนาคม เพราะจะกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วอาจจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้ หรือมีการเก็บในอัตราที่ต่ำกว่ามาก" น.ส.ศิริญญา กล่าว

    น.ส.ศิริญญา กล่าวด้วยว่า แม้รัฐบาลจะมองว่าการเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปเพื่อสร้างรายได้ แต่ก็ต้องคำนึงด้วยว่าภาษีสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการกับภาระภายนอกที่เกิดจากสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งควรเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตมากกว่าการจัดเก็บเพื่อหารายได้เป็นหลัก

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะนำเสนอผลวิจัยให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยเร่งด่วน เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากการบริโภคสินค้าเพียงบางประเภทที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ ดังนั้นหากรัฐต้องการสร้างรายได้ควรใช้เครื่องมือทางภาษีอื่นมากกว่าภาษีสรรพสามิตและควรบูรณาการเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ

    "คาดว่าหลังจากวันที่ 22 ก.ย.นี้ ทางทีมงานวิจัยจะได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตซึ่งได้จากผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสรรพสามิต, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) และกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูปโครงสร้างภาษีในภาพรวมทั้งระบบต่อไป"

    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังเห็นว่าควรมีการวางแผนการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น กำหนดโครงสร้างภาษีหรือฐานภาษีให้ชัดเจน เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันต้องกำหนดอัตราภาษีให้เหมาะสม โดยตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและคำนึงถึงอัตราภาษีของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดเก็บภาษีด้วย

    “โดยระยะยาว เห็นควรมีการพิจารณาบูรณาการ 3 กรมจัดเก็บเข้าด้วยกัน และนำหลักกฎหมายสรรพสามิตที่ดีมาปรับใช้ ได้แก่ หลักความเป็นธรรม, หลักประสิทธิภาพ, หลักความโปร่งใส, หลักความง่ายต่อการปฏิบัติ และหลักความแน่นอน" น.ส.ศิริญญา กล่าว

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021