​วางกลยุทธ์บันได้ 3 ขั้นยกระดับ SMEs โลจิสติกส์เทียบสากล

by smethailandclub 19 กย. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยไทยทำธุรกิจโลจิสติกส์เฉียด 20,000 ราย ส่วนใหญ่เป็น SMEs วางกลยุทธ์บันได 3 ขั้น หวังยกระดับทัดเทียมสากล 

    นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้กับธุรกิจภาคอื่นๆ เป็นธุรกิจหลักที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสาขาธุรกิจที่เร่งรัดเปิดเสรีภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS)

    โดยตั้งแต่ปี 2556 ผู้ประกอบธุรกิจในอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ถึง 70% กรมฯได้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของคนไทยให้มีศักยภาพ โดยยกระดับคุณภาพธุรกิจของคนไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้

    “ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 19,332 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 811,525.96 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2557) สามารถสร้างรายได้กว่า 700,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเอสเอ็มอี และอยู่ในภาคการขนส่งที่มีการแข่งขันสูงคิดเป็น 75.45%"

    อย่างไรก็ตาม กรมฯ จึงได้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์บันได 3 ขั้น ประกอบด้วย 1.การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2.การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ 3.การสร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 (2556-2560) ที่เน้นส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานทัดเทียมสากล ขณะนี้มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแล้ว 206 ราย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020