ทีเอ็มบีเปิดบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

by smethailandclub 21 กย. 2014
Share:

 
     ทีเอ็มบี และ PTTPM ร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพซัพพลายเชนทั้งองค์รวมต่อยอดจากธุรกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ สู่บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ที่ช่วยลดความยุ่งยากด้านเอกสาร  ลดเวลา จาก 1 วัน เหลือ 1 นาที  สามารถใช้เวลาที่ลดลงไป สร้างยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อเนื่องไม่สะดุด และเป็นธนาคารแรกที่ได้พัฒนาบริการนี้สำหรับบริษัทเอกชน 
 
    นายบุญทักษ์  หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า เราได้จับมือกับบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  หรือ PTTPM  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาซัพพลายเชนร่วมกัน ผ่านความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างคล่องตัว  มีสภาพคล่องที่ดี   ได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมทาง การเงิน  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน  และล่าสุด คือ บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ซึ่งทีเอ็มบีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ให้บริการนี้กับบริษัทเอกชน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าธุรกิจ  นับเป็นอีกหนึ่งในความร่วมมือระหว่างทีเอ็มบีและ PTTPM ที่ได้สานต่อความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการธุรกิจทั้งซัพพลายเชน และในอนาคตเราจะยังมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ออกมาอีก เพื่อ “เปลี่ยน” ให้ชีวิตลูกค้าในซัพพลายเชนดีขึ้น”
 
    บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee  เป็นบริการที่ธนาคารให้การค้ำประกันลูกค้า โดยใช้รูปแบบการรับส่งข้อมูลการค้ำประกัน  ระหว่างผู้ประกอบการ – ธนาคาร – คู่ค้า ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  บริการนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในระบบเอกสารทั้งหมด ลดขั้นตอน  ลดเวลา    ลดค่าใช้จ่าย  สามารถรับการค้ำประกันได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอีเมล์ ลูกค้าสามารถส่งคำขอค้ำประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ธนาคารดำเนินการให้ทันที  ครอบคลุมทั้งบริการออกใหม่  ต่ออายุ  ลดหรือยกเลิกค้ำประกัน  โดยลูกค้าจะได้รับแจ้งสถานะรายการตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จผ่านทางอีเมล์หรือ SMS  และสามารถดูรายงานภาระการค้ำประกันผ่านระบบ TMB Business CLICK  สะดวก ง่าย รวดเร็ว  คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องคู่ขนานกัน ช่วยลดระยะเวลาการทำเรื่องค้ำประกันจาก 1 วัน เหลือ 1 นาที  ซึ่งเวลาที่ลดลงไปนี้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยการนำเวลาไปสร้างยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้น
 
    นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่ม ปตท. กล่าวว่าที่ผ่านมา PTTPM ได้ร่วมงานกับทีเอ็มบีในโครงการสนับสนุน ทางการเงินต่างๆ มาแล้ว ซึ่งธนาคารก็ได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่บริษัทฯ และผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ   มาโดยตลอด อาทิ โครงการ The Triple S Project หรือ Service Solution Series ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นเสริมศักยภาพให้แก่ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ และยังเป็นการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้แทนจำหน่าย โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันซึ่งทราบกันดีว่าตลาดผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การได้รับการสนับสนุนจากธนาคารในรูปแบบต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย  และในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ คือ บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee
 
    
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021