​สทท.เสนอ 8 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวแตะ 4 ล้านล้านปี 61

by smethailandclub 23 กย. 2014
Share:


    สทท.เตรียมเสนอแผนโรดแมป 8 มาตรการต่อกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 4ล้านล้านบาท ในปี 2561

    นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ปรับลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 57 ลงเหลือ 25.25 ล้านคน จากเดิมคาดไว้ที่ 28 ล้านคน ซึ่งลดลง 4.90% จากปี 2556  พร้อมทั้งปรับลดเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้ลงเหลือ 1.9 ล้านล้านบาท จากเดิมคาดไว้ที่2 ล้านล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่ดี และบรรยากาศการเมืองภายในประเทศไม่เอื้ออำนวย ส่วนปี 58 ยังมั่นใจกับเป้าหมายเดิมที่ 2.2 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 61) รายได้จะเพิ่มเป็น 4 ล้านล้านบาท

    สทท.เตรียมเสนอแผนโรดแมป 8 มาตรการต่อกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 4ล้านล้านบาท ในปี 2561ได้แก่ 1.การกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศ โดยให้เห็นความชัดเจนของ Positioning ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายซึ่ง ททท.มีผลการศึกษาทางการตลาดที่สำคัญอยู่แล้ว สามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางได้ทันที

     2.เร่งจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กลุ่มจังหวัดหลัก ประกอบด้วย กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง, กลุ่มท่องเที่แอคทีฟ บีช ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด, กลุ่มท่องเที่ยอารยธรรมอีสานใต้ ครอบคลุม 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี, กลุ่มท่องเที่ยวรอยัลโคสต์ ครอบคลุม 4 จังหวัด ในภาคกลางและภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง, กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน ครอบคลุม 5 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล
          
    3.บูรณาการแผนการตลาดให้เป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะทางสื่ออนไลน์โดยให้มีคณะทำงานร่วมที่จะทำให้การดำเนินการเป็นไปในลักษณะ Single Team/Single Web/Single Message ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบ

    4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยวางโครงสร้างมใน 2 มิติ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสมรรถนะการทำงานและ การปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักในธุรกิจบริการและหวงแหนวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

    5.สร้างผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาคุณภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ ระบบมาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการขยายธุรกิจและปรับปรุงกิจการ
          
    6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งเป็นรายได้หลักที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของภาคท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจุดเด่นที่มีการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ ต่างจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระจุกตัวอยู่ในเพียงบางพื้นที่

    7.สนับสนุนการสร้างกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในพื้นที่ มีการแบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรม ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกเที่ยวหรือเครื่องมือในการหารรายได้ของกลุ่มธุรกิจเท่านั้น

    8.ผลักดันมาตรการอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยว ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ทำการศึกษาให้ดำเนินการ

ที่มา : www.thanonline.com



Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021