​จัดงาน "แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนัง" ส่งเสริมความรู้ SMEs ไทย

by smethailandclub 30 กย. 2014
Share:


    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุกกลยุทธ์การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงวิสาหกิจเครื่องหนัง หรือ คลัสเตอร์เครื่องหนัง จัดงาน “แฟนพันธ์แท้เครื่องหนัง” ปี 2557ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังหายากสู่ตลาดโลก (Exotic Leather to The World) 

    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทยจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ และการนำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

    ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster)  โดยการรวมกลุ่มคลัสเตอร์จะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกลุ่มให้สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายโอนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน  รวมทั้งเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

    ทั้งนี้ คลัสเตอร์เครื่องหนัง เป็นการรวมตัวตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด และเครื่องหนังต่างๆ  ซึ่งช่วยให้สมาชิกได้สร้างโอกาส ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป ข้อมูลทางการค้า การผลิตและการตลาด ตั้งแต่ปี 2552โดยมีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาการตลาด และการวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องหนังเกิดความเข้มแข็งเป็นอย่างมากซึ่งนับถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 30ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า 50  ล้านบาท

    ทั้งนี้ กสอ. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องหนังตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  โดยการจัดงาน “แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทย”  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่โชว์ศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องหนังที่ได้รับการพัฒนาสินค้า  โดยมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ  ตลอดจนมีการสร้างตราสินค้าใหม่ภายในกลุ่มของตนเอง ในชื่อแบรนด์ “CLUS” เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเครื่องหนังหลากหลายประเภท อาทิ รองเท้าสุภาพบุรุษ – สุภาพสตรี กระเป๋า หนังผืนตกแต่งบ้าน และสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังอื่น ๆ กว่า 25 แบรนด์ รวมถึงยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหนังชนิดต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

     โดยความพิเศษ ภายในงานนี้ คือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหนังหายาก (Exotic Leather) โดยมีการผลิตหนังปลากระเบน ในรูปแบบ 3 มิติ จากแบรนด์ SEA STAR (ซีร์สตาร์) ซึ่งมีพื้นผิวของกระเป๋าเป็นเหลี่ยม นูนสูงกว่าปกติ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานทั้งด้านการหยิบ/จับ และด้านความสวยงาม  นอกจากนี้ ทำให้เกิดพื้นผิวกระเป๋าที่มีความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งทางแบรนด์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้แล้ว  โดยเทคนิคการผลิตนี้ ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลิตเป็นกระเป๋าในรูปทรงต่างๆ ซึ่งได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหนังหายากชนิดอื่นๆ อาทิ หนังกระต่าย หนังปลานิล หนังนกกระจอกเทศ และหนังตะกวด เป็นต้น

    งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021