​เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเว็บให้ SMEs ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ

by smethailandclub 01 ตค. 2014
Share:

    รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์  เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศสามารถติดต่อขอสินเชื่อโดยตรงกับธนาคาร ซึ่งขณะนี้ธนาคารได้เปิดตัวโครงการ “สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs” ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 และได้จัดงานใหญ่อีก 6 จังหวัดเพื่อส่งต่อสินเชื่อทั้ง 9 เมนูดังกล่าวไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

    ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา (16 ก.ย.) จ.สงขลา (หาดใหญ่) (18 ก.ย.) จ.อุดรธานี (23 ก.ย.) จ.เชียงใหม่ (25ก.ย.) จ.สุราษฎร์ธานี (30 ก.ย.) และจ.นครศรีธรรมราช (2 ต.ค.) คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากให้ความสนใจแต่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อที่สาขา สามารถเข้าเว็บไซต์ของธนาคาร คือ www.smebank.co.th เพื่อกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อกับธนาคารได้อีกช่องทางหนึ่ง

    เว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากจะมีข้อมูลสินเชื่อแต่ละเมนูอย่างละเอียดรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่นรายการเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ หรือการแนะนำเขียนแผนธุรกิจแล้ว ครั้งนี้ เอสเอ็มอีแบงก์ ได้เปิดพื้นที่พิเศษในเว็บดังกล่าวให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนแจ้งความต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเงินกู้ได้ด้วย 

    ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ความต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษามาช่วยแนะนำแก้ไขปัญหา ความต้องการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ หรือความต้องการด้านเทคโนโลยีหรือด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ธนาคารพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากถึง 28 หน่วยงาน ซึ่งร่วมลงนาม MOU ไว้แล้ว จะรวบรวมแยกกลุ่มความต้องการ แล้วกระจายให้หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าวเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานนั้นมีโครงการและงบประมาณปี 2558 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ ถือเป็นการขยายผลจาก MOU ที่ทำกิจกรรมเรื่องการส่งลูกค้ามาขอสินเชื่อจากธนาคาร
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020