​กสอ.พัฒนาอาหารไทยสู่สากลต่อยอดเชิงพาณิชย์กว่า390เมนู

by smethailandclub 07 ตค. 2014
Share:


    กสอ. โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปี 2557 สามารถปั้นนวัตกรรมอาหารกว่า 390 รายการจากที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 750 กิจการ

    ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลจากการรวมตัวเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี 2558 จะทำให้อาหารไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น เนื่องจากศักยภาพของไทยในเรื่องของวัตถุดิบมีคุณภาพดีและเพียงพอ ความชำนาญของผู้ผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้สังเกตได้จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยช่วงครึ่งปีแรกปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออกกว่า 5-6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

    อย่างไรก็ตามการได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติอาหารจากเวทีโลกก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของคนทั้งโลก ดังนั้นทางกสอ. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายผลักดันอาหารไทยสู่ครัวโลก โดยการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารธุรกิจและตัวองค์กรให้มีความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ  โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro Processing Industry Alliance : NAPIA) เป็นโครงการที่ดำเนินรอยตามแนวคิดหุบเขาอาหารแห่งเนเธอร์แลนด์

    โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารใน 3 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องของผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และภาคใต้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง สับปะรดและมะพร้าว  ซึ่งตลอดการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555-2557 นั้น มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 750 กิจการ และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนกว่า 2,150 ราย

        โครงการห่วงโซ่สีเขียวอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Green Agro Processing Industry Project : GAPI) ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : GSCM) ซึ่งตอบสนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีที่ผ่านมากสอ.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นสถานประกอบการสีเขียวเพื่อสร้างสังคมสีเขียวเป็นจำนวนกว่า 17 กิจการ สำหรับปีนี้(2557) มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 20 กิจการ

        "จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2557 ภายใต้นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 750 กิจการ สามารถนำเอาผลผลิตไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์ได้กว่า 390 รายการ" ดร.อรรชกากล่าว
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021