​กสอ.พัฒนาอาหารไทยสู่สากลต่อยอดเชิงพาณิชย์กว่า390เมนู

by smethailandclub 07 ตค. 2014
Share:


    กสอ. โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปี 2557 สามารถปั้นนวัตกรรมอาหารกว่า 390 รายการจากที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 750 กิจการ

    ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลจากการรวมตัวเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี 2558 จะทำให้อาหารไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น เนื่องจากศักยภาพของไทยในเรื่องของวัตถุดิบมีคุณภาพดีและเพียงพอ ความชำนาญของผู้ผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้สังเกตได้จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยช่วงครึ่งปีแรกปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออกกว่า 5-6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

    อย่างไรก็ตามการได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติอาหารจากเวทีโลกก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของคนทั้งโลก ดังนั้นทางกสอ. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายผลักดันอาหารไทยสู่ครัวโลก โดยการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารธุรกิจและตัวองค์กรให้มีความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ  โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro Processing Industry Alliance : NAPIA) เป็นโครงการที่ดำเนินรอยตามแนวคิดหุบเขาอาหารแห่งเนเธอร์แลนด์

    โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารใน 3 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องของผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และภาคใต้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง สับปะรดและมะพร้าว  ซึ่งตลอดการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555-2557 นั้น มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 750 กิจการ และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนกว่า 2,150 ราย

        โครงการห่วงโซ่สีเขียวอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Green Agro Processing Industry Project : GAPI) ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : GSCM) ซึ่งตอบสนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีที่ผ่านมากสอ.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นสถานประกอบการสีเขียวเพื่อสร้างสังคมสีเขียวเป็นจำนวนกว่า 17 กิจการ สำหรับปีนี้(2557) มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 20 กิจการ

        "จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2557 ภายใต้นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 750 กิจการ สามารถนำเอาผลผลิตไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์ได้กว่า 390 รายการ" ดร.อรรชกากล่าว
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021