ท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นชัดเจนสุดรอบ 4 เดือนรับไฮซีซั่น

by smethailandclub 13 ตค. 2014
Share:

  
    กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนพร้อมรับฤดูท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ในช่วงไตรมาสที่ 4  นักท่องเที่ยวจีนแห่มาไทยช่วงวันชาติจีน ดันภาพรวมขยายตัว ร้อยละ 10.1 หวังการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
    ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยล่าสุด พบว่าในระหว่าง วันที่ 1-7 ตุลาคม ว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึง 490,267 คน ขยายตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน และดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 7 โดยเป็นผลมาจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวจีน ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องช่วงวันชาติจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางผ่านเครื่องบินเช่าเหมาลำผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง ขยายตัวถึงร้อยละ 42 ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขยายตัวร้อยละ 91 และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขยายตัว ร้อยละ 3 เป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบปี ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ต ขยายตัว ร้อยละ 6 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่านักท่องเที่ยวจีน และการสร้างความเชื่อมั่นระดับรัฐ
 
    “ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยขยายตัวร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกที่ดีที่สุดในรอบ 4 เดือน  ซึ่งเป็นพัฒนาการจากเดือนกันยายนและเดือนสิงหาคมที่หดตัวร้อยละ 7 และร้อยละ 11.85 ตามลำดับ โดยถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอย่างมาก ขณะที่การสำรวจอัตราการเข้าพักแรมของสถานประกอบการที่พักในกรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ 75”
 
    อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งสัญญาณเชิงบวกออกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในวันที่ 13 มิถุนายน การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่ 22 กรกฎาคม ต่อมาได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในวันที่ 31 กรกฎาคม และมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 25 สิงหาคม จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเรียบร้อย ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเร่งด่วนในการออกมาตรการแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำให้การท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้นทีละน้อยมาโดยตลอด รวมไปถึงการนำเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนในต่างประเทศถึงการจัดระเบียบมาตรฐานการท่องเที่ยวขนานใหญ่เพื่อควบคุมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น
 
    ส่วนของสถิตินักท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2557 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,855,626 คน หดตัว 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 11.85 และเป็นการหดตัวที่ต่ำสุดในรอบ 4 เดือนนับจากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศเป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) โดยนักท่องเที่ยวที่หดตัวมากที่สุดในเดือนกันยายน คือ ตะวันออกกลาง ที่หดตัว 13.51% และสองภูมิภาคที่ขยายตัวคือ แอฟริกาและเอเชียใต้   
 
    นอกจากนี้ จากแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นของนักท่องเที่ยวจากตลาดหลัก คือ เอเชียตะวันออก และยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดย 2 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนักท่องเที่ยว 3 ตลาดหลักได้แก่ จีน มาเลเซีย ญีปุ่น
 
    ในด้านของตัวเลขสถิตินับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 17,558,999 คน ก่อให้เกิดรายได้ 806,613.56 ล้านบาท โดยตัวเลขโดยรวมยังอยู่ในแดนลบซึ่งเป็นการหดตัวร้อยละ 10.28 จากปีที่แล้ว เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่ไทยประสบกับปัญหาทางการเมือง แต่ในส่วนของรายได้เข้าประเทศตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาหดตัวเพียงร้อยละ 7.55  สำหรับภูมิภาคที่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดคือเอเชียตะวันออก จำนวน 343,604.09 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ
 
            อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากภายในประเทศเอง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้าสู่ความสงบ มีการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆ อย่างชัดเจน และมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ และบทบาทของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเตรียมมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับปัจจัยบวกจากภายนอก เช่น การขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นผลจากการขยายโอกาสการท่องเที่ยวของ ไทยโดยให้ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน แต่ยังควรจับตามองปัญหาวิกฤตในซีเรียและอิรัก ภาวะเงินฝืดในยุโรป และการระบาดของโรคอีโบลา
ที่ยังไม่สิ้นสุด
Share:

Related Articles

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021