กสอ.เร่งผลักดันอุตฯไลฟ์สไตล์ตีตลาดทั่วโลก

by smethailandclub 14 ตค. 2014
Share:    นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์(Life Style) เป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศด้วยมูลค่าการส่งออกกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี 

    โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะสินค้าโอทอป ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ ส่งเสริมให้เกิดรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแสวงหาตลาดใหม่ๆ  ตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจ  ผ่านกลยุทธ์ 3P คือ ผลิตภัณฑ์ (Product)  กระบวกการผลิต (Process) และผู้ประกอบการ (People) ควบคู่กับหลักการ “การตลาดนำการผลิต” 

    ทั้งนี้ กรมได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ใน 4 ภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและจับคู่ธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ต่ำกว่า 400 ราย 800 ผลิตภัณฑ์

    ตั้งเป้าในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าใจทิศทางของตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของตน  นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความครบถ้วนมากขึ้น ที่สำคัญต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้ถึงคุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สืบสานจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่จะสามารถต่อยอดและยกระดับเข้าสู่ตลาดสากลได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

    โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศและการสร้างแบรนด์พร้อมเจาะตลาดส่งออก และการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง 100 รายจาก กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเก่าหายาก (Antique)ฯลฯ 

    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับตัวแทนผู้ซื้อให้กับตลาด นิช มาร์เก็ต(Niche Market) และห้างชั้นนำทั่วโลก 5 ทวีป อาทิ Ross Stores USA, Franc Franc Japan, Coin Italy, Habitat UK เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอาบการสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 1 ล้านรายแบ่งเป็นสินค้าโอทอปกว่าร้อยละ 90 โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่าส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งสิ้น 5.5 หมื่นล้านบาท 

    อย่างไรก็ตาม หลังจากการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นคาดว่าจะสามารถดึงความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกลับมาได้ และคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นยอดการสั่งซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 นี้ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ

    สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-367-8368 หรือเข้าไปที่ http://www.dip.go.th


Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020