​เตือนผู้ทำบัญชีเร่งแจ้งข้อมูลผ่าน e-Accountant ก่อนเจอปรับ

by smethailandclub 17 ตค. 2014
Share:

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนผู้ทำบัญชีทั้งรายใหม่ – รายเก่า เร่งดำเนินการแจ้งข้อมูลผ่านระบบบริการออนไลน์ e-Accountant ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2557 พ้นกำหนดมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯ ได้ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1) การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 2) แก้ไขรอบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี (CPD) จากเดิม 27 ชั่วโมงภายใน 3 ปี เป็น 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน      และ 3) แก้ไขจำนวนธุรกิจให้ผู้ทำบัญชีสามารถรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน

    “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวระบบบริการออนไลน์ e-Accountant เพื่อให้บริการนักบัญชีทั่วประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Point, Single form และ Single Number) เป็นการเชื่อมโยงและสร้างฐานข้อมูลของนักบัญชีไทยให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง  จะช่วยลดขั้นตอนในการติดต่อกับกรมฯ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมทั้งลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

    โดยผู้ทำบัญชีรายใหม่ ต้องแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีครั้งแรก พร้อมกับสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในคราวเดียวกัน (Single Point) ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th เมนูบริการออนไลน์หัวข้อผู้ทำบัญชีโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (Single form) ส่วนผู้ทำบัญชีรายเก่า ที่เคยแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมฯ แล้วให้ยืนยันรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.dbd.go.th โดยใช้เลขที่ผู้ทำบัญชีพร้อมทั้ง Username และ Password ของผู้ทำบัญชีให้เป็นเลขที่เดียวกันในการติดต่อกับกรมฯ และสภาวิชาชีพบัญชี (Single Number) โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่รับทำบัญชีและสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี” 

    ทั้งนี้  เนื่องจากผู้ทำบัญชีที่เคยแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมฯ มีจำนวนมากถึง 83,619 ราย และยังมี     ผู้ทำบัญชีบางรายยังไม่ทราบข้อกำหนดตามประกาศฉบับใหม่  เพื่อเป็นการผ่อนปรนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำบัญชี  กรมฯ จึงขยายระยะเวลาการแจ้งยืนยันรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2557

   แต่หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ทำบัญชีที่ยังไม่แจ้งยืนยันรายละเอียดการทำบัญชี หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จุดประสงค์เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคธุรกิจของไทยทั้งระบบเป็นธุรกิจสีขาวที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021