ธนาคารกรุงเทพร่วมผลักดัน ‘กองทุนรวม คนไทยใจดี’

by smethailandclub 19 ตค. 2014
Share:
 

     ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า ที่ 7 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ       นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า กลาง) และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด แสดงความพร้อมในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย ‘กองทุนรวม คนไทยใจดี’ หรือ ‘BKIND’ 

    นวัตกรรมใหม่ของการนำเงินที่ระดมได้จากนักลงทุนไปลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เน้นลงทุนในกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและจะต้องเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นกองทุนรวมแรกที่มอบรายได้ในการจัดการกองทุน 40% หรือเทียบเท่า 0.8% ของมูลค่าเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนหรือลงทุนในโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ทำให้เงินทุกบาทของผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO ที่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ถึง วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020