สำรวจผู้ประกอบการอาเซียน หญิงไทยผงาดเบอร์ 2 โลก

by smethailandclub 22 ตค. 2014
Share:    ภาคธุรกิจถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้สำรวจความเห็น ผู้ประกอบการโลก (GEM) ถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน เน้นย้ำความสำคัญของผู้ประกอบการหญิง ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น

    จากการสำรวจในปี 2557 พบว่า ไทยมีผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับที่มั่นคง (เจ้าของกิจการอยู่ในระดับบริหาร และมีการจัดตั้งมายาวนานกว่า 3.5 ปี) ราว 26.6% ซึ่งถือว่า มากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 21.2% เวียดนาม 16.4% ฟิลิปปินส์ 6.6% มาเลเซีย 6% และสิงคโปร์ 4.2%

    ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของไทย มีเพียงร้อยละ 17.7% ซึ่งน้อยกว่าอินโดนีเซีย 25.5% สิงคโปร์ 20.3% และฟิลิปปินส์ 18.5% นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีจำนวนของผู้ที่มองเห็นโอกาสการเป็นผู้ประกอบการมากที่สุดในอาเซียน ราว 45% ตามด้วยอินโดนีเซีย 39.7% เวียดนาม 28.8% และไทย 23.5%

    จะเห็นได้ว่า ประเทศที่มีผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการมาก แต่ไม่สามารถก้าวสู่ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ มักเป็นประเทศที่ยังไม่มีพัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างได้เปรียบกว่า

    เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการในประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มักต่อยอดจากฐานกิจการของครอบครัว โดยกิจการส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคบริการ เช่น ค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งสะท้อนกิจการทางเศรษฐกิจที่ตอบรับกับเป้าหมายใหญ่และระดับการพัฒนาของประเทศ

    ขณะที่ผู้หญิงก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ประกอบการ เนื่องจาก เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ไทยถือว่ามีความเท่าเทียมทางเพศในระดับสูง เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยเพศไม่ใช่ตัวแปรความสำเร็จในการประกอบกิจการ ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการศึกษา และหลายคนมีเป้าหมายในทางธุรกิจ

    สถิติระบุว่า 45% ของประชากรในวัยผู้ใหญ่ของไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านธุรกิจ โดย 45% เป็นผู้ประกอบการสตรี และไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ในเอเชียและอันดับ 2 ของโลก รองจากยูกันดา ที่สตรีเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งและเป็นเจ้าของธุรกิจ

    อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของผู้ประกอบการไทยยังมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องการประกอบธุรกิจในเยาวชน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยหลายรายยังไม่ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม แต่เน้นการลอกเลียนแบบ ทำใหไม่มีความแตกต่างทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการประกอบกิจการ

    ดังนั้น นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธุรกิจ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านเงินทุน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และ

    ผู้ประกอบการที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นให้สามารถต่อยอดไปสู่กิจการที่มั่นคงได้ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​ดีป้า ดัน SMEs สู้พิษโควิด-19 ส่งสุดยอดสินค้าไทย อวดโฉมในเวทีระดับโลก เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คัดสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมจัดแสดงที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ระหว่างวันที่ 1 ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

LINE ครบรอบ 10 ปี ขอบคุณทุกผู้ใช้พร้อมตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ครองใจคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการยกระดับชีวิตดิจิทัล..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​แพ็กเกจจิ้งยืดอายุทางรอดธุรกิจอาหารยุคโควิด เอกา โกลบอล ช่วยเอสเอ็มอีพลิกเกมพ้นวิกฤต

“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวทช. เชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “พลิกเกมส์ธ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021