​สินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลต่อความเชื่อมั่น SME

by smethailandclub 28 ตค. 2014
Share:


    ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผยผลการจัดทำ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี พบว่า ความเชื่อมันของธุรกิจ SME ในไตรมาส 3 ยังอ่อนแอ แม้จะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 และมองราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคซึม กระทบต่อธุรกิจ SME ต่อเนื่อง

    นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB-SME Sentiment Index) ไตรมาส 3/2557 จากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME กว่า 1,100 กิจการ ครอบคลุม 71 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 1.4 จุด โดยล่าสุดอยู่ที่ 38.0 นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกและเป็นระดับที่สูงที่สุดในปีนี้ อย่างไรก็ดี ดัชนีที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่า SME ยังไม่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจของตัวเองในปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในด้านรายได้ธุรกิจ จากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

    เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละภูมิภาค พบว่า ผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออก และ เขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ สอดคล้องกับทิศทางการจับจ่ายใช้สอยในไตรมาส 3 ที่สูงขึ้นกว่าช่วงต้นปีในพื้นที่ดังกล่าว แต่ในทางกลับกัน ภูมิภาคที่มีการพึ่งพารายได้จากภาคเกษตรกรรมค่อนข้างมาก กลับมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่อง 

    “สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจ SME ในหลายภูมิภาคยังขาดความเชื่อมั่น เป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในพื้นที่ โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจและรายได้ในส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มศักยภาพคือ ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของเกษตรกรผู้เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในหลายๆภูมิภาค” นายเบญจรงค์กล่าว 

    ทั้งนี้ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพึ่งพารายได้ภาคการเกษตรค่อนข้างสูงถึง ร้อยละ 31 ร้อยละ 26 และร้อยละ 23 ตามลำดับ และมีสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเกินกว่าร้อยละ 40 ทั้งสิ้น ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้ง 3 มีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาคที่มีการพึ่งพารายได้ภาคการเกษตรต่ำกว่า โดยเฉพาะในภาคใต้ ที่มีระดับความเชื่อมั่นต่ำกว่าทุกภูมิภาค และยังเป็นภาคที่มีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 1.3  สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆในประเทศ 

    ดังนั้น เมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรในฐานะผู้บริโภค จะซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจ SME ในพื้นที่น้อยลง ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภูมิภาคน้อยลงไปด้วย โดยธุรกิจที่ค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าคงทน เช่น ศูนย์จำหน่ายยานยนต์และจักรยานยนต์ เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน จะได้รับผกระทบมากกว่าผู้ค้าในหมวดอื่นๆ ในขณะที่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตร จะใช้จ่ายลงทุนซื้อหาปัจจัยการผลิตน้อยลงเช่นกัน โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตร อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร ในพื้นที่ เป็นต้น

    “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รายได้เกษตรกรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจ SME ในภูมิภาคนั้นๆ ดังนั้น การที่ภาครัฐได้เร่งรัดออกนโยบายเพื่อบรรเทาการลดลงของรายได้เกษตรกร นอกจากเกิดผลดีต่อเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังส่งผลดีต่อธุรกิจ SME ในพื้นที่อีกด้วย” นายเบญจรงค์ กล่าวสรุป
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021