กรมพัฒน์จัดสัมนาให้ความรู้ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

by smethailandclub 30 ตค. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน”  ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดทำบัญชีและงบการเงินแบบมืออาชีพ โดยต้องให้ความสำคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน  สิ่งแวดล้อมรอบข้างมากขึ้น  พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ หวังหนุนไทยเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจบริการของภูมิภาคอาเซียน
    
    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจบริหารทรัพย์สินเป็นธุรกิจสาขาให้บริการธุรกิจประเภทบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 สาขา ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ประกอบด้วย (1) บริหารจัดการอาคารชุด ได้แก่ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน (2) บริหารจัดการทรัพย์สินแนวราบ ได้แก่ บ้านจัดสรร (3) โบรกเกอร์และที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินซึ่งธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ  และมักมีข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัยว่า การบริหารจัดการของผู้จัดการหรือนิติบุคคลแต่ละโครงการฯ ขาดความโปร่งใส  ไม่ซื่อสัตย์ และเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง 

     กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจได้ร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเห็นควรเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้มีความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใน 3 ด้าน คือ 1) สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ  2) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 3) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาด
    
    “การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน นอกจากจะเป็นการยกระดับธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้  ในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดรองรับการขยายตัวของโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากการย้ายฐานการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทข้ามชาติหลังการรวมตัวเป็นเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย   

    ดังนั้น  กรมฯ จึงกำหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการเพิ่มศักยภาพ และเปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุดและบ้านจัดสรรใน 2 จังหวัดเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญ คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม  2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

    ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดละ 100 ราย แต่ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการสัมมนาเกินเป้าหมายที่กรมฯ ตั้งไว้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้อีกจำนวนมากที่มีความสนใจ ตื่นตัวและต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งกรมฯ จะได้พิจารณาจัดสัมมนาเพิ่มเติมให้ในโอกาสต่อไป”


Share:

Related Articles

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021