​CHO หนุนตั้งเทศบาลนครขอนแก่นเป็น”บริษัทจำกัด”

by smethailandclub 01 พย. 2014
Share:    CHO หนุนผลักดันเทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้ง “บริษัทจำกัด” รองรับแผนพัฒนาด้าน”โลจิสติกส์”ขอนแก่น เปิดทางเอกชนร่วมลงทุน ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง เผยอยู่ระหว่างรออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เชื่อมั่นระบบรถไฟรางคู่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า

    นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) และรองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้และปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าทางราง เปิดเผยว่า ระบบขนส่งสาธารณะทางรางของจังหวัดขอนแก่น เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเราได้เข้าไปให้องค์ความรู้ และหลักวิชาการแก่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปบริหารจัดการและวางกลยุทธในการพัฒนาด้านต่างๆ

    “เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนเร่งด่วนในการพัฒนาและขยายตัวเมืองขอนแก่น ด้วยโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  โดยการพึ่งพาตัวเองและไม่จำเป็นต้องรองบประมาณของภาครัฐ โดยการจัดตั้ง “บริษัทจำกัด” ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ขอนแก่น และเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมลงทุนกับเอกชน  และขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” นายสุรเดช กล่าว

    ขณะเดียวกัน  เชื่อมั่นว่าระบบรถไฟรางคู่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้านี้  ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นในจังหวัดขอนแก่น  รวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นด้วย โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและผลักดันจากจัดตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ICD ขอนแก่นเพื่อรองรับระบบรถไฟรางคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้  

    “เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนที่จะศึกษาและจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น (Infrastructure fund) โดยขณะนี้ได้ส่งคณะทำงานลงไปศึกษารายละเอียดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการจัดตั้ง Infrastructure fund อีกด้วย” นายสุรเดช กล่าวในที่สุด

    นอกจากนี้ หากระบบขนส่งสาธารณะทางรางของจังหวัดของแก่นเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน และที่ขาดไม่ได้คือประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจะเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความเจริญสามารถแผ่ออกเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังสามารถเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของภาคอีสาน  ภายใต้แนวคิด "พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020