ไอซีทีผนึก ATCI เปิดโครงการ eGovernment Forum 2014

by smethailandclub 04 พย. 2014
Share:


    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) เปิดโครงการ “eGvernment Forum 2014” งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ พัฒนาผู้ประกอบการ

    นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วม กับทาง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย   (เอทีซีไอ) ในการจัดโครงการ “ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที” (The Year of Growing ICT Demand) โดยทางกระทรวงได้เล็งเห็นในประโยชน์ของการจัดโครงการดังกล่าว ของทางสมาคม ATCT ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น และสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 3 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ในกลุ่มบริหารงานส่วนราชการ และกลุ่มบริหารงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ หรือภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคการผลิตต่าง ๆ และภาคการศึกษา 

    โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการผนึกภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน จัดทัพเดินสายจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างตลาดการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ อย่างดีเยี่ยม

     “สำหรับโครงการ “eGovernment Forum 2014” อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ เป็นงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ เป็นงานประชุมที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปิด AEC เป็นเวทีสำคัญ ที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนวัตกรรมใหม่สำหรับภาครัฐ และจะมีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ICT ให้มีขีดความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีที และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้ง การสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทยต่อไป” นายสมบูรณ์ กล่าว 

    นายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า สำหรับโครงการ “eGovernment Forum 2014” มีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมาย อาทิ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูง, การเสวนาจากหน่วยงานต่างๆ และผู้สนับสนุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอบรมนวัตกรรม, ส่วนแสดงสาธิตนวัตกรรมจากผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แทนเจอรีน จำกัด และบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวที และในส่วนของ CIO Evening Talk เป็นต้น

    สำหรับหัวข้อในการสัมมนาในกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเนื้อหาที่เข้มข้น และมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก อาทิ หัวข้อเรื่อง Rethinking  eGovernment –Citizen Centric for Happier Society  ทุกโจทย์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมุ่งไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การบริการประชาชนจะต้องดีขึ้นในทุกมิติ รัฐต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ต้องปฎิรูปแนวคิดที่เอาเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน, 

    หัวข้อเรื่อง Successful models of eGovernment (Korea & Malaysia Model) เจาะลึก มองให้ทะลุมิติแห่งความสำเร็จ ของประเทศต้นแบบ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย  ฟังผู้มีประสบการณ์ในการวางนโยบายระดับชาติทางด้าน ICT มาร่วมผ่าแนวนโยบาย EGovernement ของประเทศเหล่านี้ให้ฟัง ว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไร, 

    หัวข้อเรื่อง eGovernment and Best Practices in Digital Economy สู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอล  เราต้องการบริการอะไร อย่างไร จากรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ หนทางหรือเคล็ดลับสู่ความเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองโลกเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น ต้องมีองค์ประกอบอะไร, 

    หัวข้อเรื่อง Government services for Everyone อะไรคือนิยามของคำว่า เท่าเทียมและทั่วถึง การแก้ปัญหาระดับชาติคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนในทุกระดับชนชั้น สามารถเข้าถึง และได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม  รัฐได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทางด้าน ICT เพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีหรือไม่ เราต้องตระหนักเสมอว่า “ความเหลื่อมล้ำ เป็นรากแห่งปัญหาประเทศที่ต้องแก้ไข” เป็นต้น

    ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 20 กระทรวง, 118 รัฐวิสาหกิจ และ 51 องค์การมหาชน ทั้งผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน, ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน, ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างๆ , วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ, นักวิชาการชำนาญด้านต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 

    “โครงการ “eGovernment Forum 2014” ที่จะจัดขึ้นในปีนี้เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรด้าน ICT  ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและบริการของภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การแข่งขันทางธุรกิจหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป” นายอดิเรก กล่าว 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021