บีโอไอแนะ SMEs ควรใช้สิทธิ์เว้นภาษีก่อนสิ้นปี 57

by smethailandclub 07 พย. 2014
Share:


    บีโอไอลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี  จัดสัมมนากระตุ้นผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาเปิดรับคำขอยื่นส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2557

     นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  บีโอไอจะจัดสัมมนา เรื่อง  “บีโอไอช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร”  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในวิธีการและแนวทางปฎิบัติ  รวมถึงวิธีการใช้สิทธิและประโยชน์ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง   

    ทั้งนี้ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษเน้นให้ความรู้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านเครื่องจักร  ด้านวัตถุดิบ  ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล   รายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ฯและการให้บริการของบีโอไอ

     รวมถึงการสร้างความเข้าใจในนโยบายส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (กิจการที่มีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท)  โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการใน  39 ประเภทกิจการ ครอบคลุมใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตค่อนข้างสูงและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ กิจการเชิงสร้างสรรค์ และกิจการบริการและสนับสนุนการท่องเที่ยว  สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอได้โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100  ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่านั้น

    อย่างไรก็ตามบีโอไอยังมีนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเอสเอ็มอีครอบคลุมในด้านต่างๆ  เพิ่มเติม อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มาตรการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัย และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  ซึ่งภายใต้มาตรการดังกล่าวจะเปิดให้เอสเอ็มอีสามารถยื่นแผนการดำเนินงานตามที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

    “บีโอไอได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอสเอ็มอีได้รับทราบนโยบายและเข้ามายื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาตรการต่างๆ จะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรต้องเร่งศึกษาข้อมูล และตัดสินใจ เนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ในอนาคต” นางชุติมา กล่าว

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ บีโอไอได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์ 0-2553-8111 ต่อ 6112, 8185   ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มา : www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020