​ชี้การศึกษาไทยส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ

by smethailandclub 12 พย. 2014
Share:


    นักวิชาการเผยปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ การศึกษา ที่อยู่ในภาวะล้มเหลว แนะยกเลิกนโยบายประชานิยมต่างๆ ที่เอาแต่แจก

    นายกนก วงษ์ตระหง่าน อดีตศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 58 เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ : ทุน คน ที่ดิน จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือเรื่องของการศึกษาที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยอยู่ในภาวะล้มเหลว สะท้อนได้จากผลสอบวัดความรู้ของเด็ก ในระดับการศึกษาสามัญ คะแนนของเด็กตกต่ำลงเรื่อย ๆ 

    ขณะเดียวกัน งบประมาณด้านการศึกษาของไทย ใช้เงินมหาศาลถึง 500,000 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่ได้ยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น เนื่องจากประเทศไทย เน้นการลงทุนนอกภาคการศึกษามากกว่าเรื่องเรียน ซึ่งแท้ที่จริงใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ด้านบุคลากรครูก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรายได้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียน จึงทำให้ระบบการศึกษาไทยไม่ดีขึ้น

    "แนวทางแก้ไขจำเป็นต้องมีปฏิรูปทั้งระบบ  เช่น ครู จะต้องมีความรู้ในวิชาที่สอน รักนักเรียนจริง และภูมิใจในวิชาที่สอน รวมทั้ง จึงอยากให้ครูอาวุโสกลับไปนั่งดูการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ในชั้นเรียน เพื่อหาจุดบกพร่องมาแก้ไขในชั้นเรียน ส่วนแนวทางที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก คือ นโยบายประชานิยมต่างๆ เอาแต่แจก ขอให้เลิก"

ที่มา : www.daliynews.co.th
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021