​ครัวเรือนไทยเป็นหนี้ครึ่งประเทศเฉลี่ย 1.6 แสนต่อครอบครัว

by smethailandclub 18 พย. 2014
Share:


    รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 56 พบว่า จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 20 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนที่เป็นหนี้สินอยู่มากถึง 10.5 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 53.8% โดยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 163,087 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน 75% ทั้งหนี้ที่เกิดจากการซื้อบ้าน และที่ดิน หนี้จากการอุปโภคบริโภค  และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 25% เป็นหนี้ที่เกิดจากการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ในภาคการเกษตร รองลงมาคือหนี้จากการทำธุรกิจ

    ทั้งนี้จากครัวเรือนทั่วประเทศที่มีหนี้สิน พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนจะเป็นหนี้ในระบบ โดยมีครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่างเดียว 91.7% และครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ 3.7% ส่วนครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียวมีเพียง 4.6% เท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบพบว่า จำนวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบสูงกว่านอกระบบถึง 49 เท่า คือ หนี้ในระบบ 159,816 บาท และนอกระบบ 3,271 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีหนี้ในระบบสูงกว่านอกระบบ 32 เท่า

    ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนั้น ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 19,061 บาท

ที่มา : www.dailynews.co.th

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021