ยกเครื่อง 4 เสาเศรษฐกิจพัฒนาความยั่งยืน

by smethailandclub 18 พย. 2014
Share:


    "ฉัตรชัย" ชี้รัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 เสาหลักหวังขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน

    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งประเทศ" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษกิจว่า ว่า ขณะนี้รัฐบาลมียุทธศาสตร์4 เสาหลักในการสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจไทยโดยเสาที่ 1 คือ  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยการเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตสู่ภาคเกษตรยุคใหม่ ผ่านการโซนนิ่งการเกษตรซึ่งตรงนี้คงต้องมีการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปการทำตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้า ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งการขนส่ง   เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์จาก 15% ต่อจีดีพี เหลือ 13% ต่อจีดีพี   รวมถึงปรับโครงสร้างพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

    สำหรับเสาที่ 2 คือการยกเครื่องการศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยจะมีการพัฒนาอาชีวะศึกษาแบบครบวงจรเนื่องจากที่ผ่านมาในแต่ละปีรัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่สุดท้ายการศึกษาไทยก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศ

    เสาที่ 3 คือการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของภาคเอกชนให้ง่ายที่สุด

    เสาที่ 4  คือการขจัดการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเพราะหากการคอร์รัปชั่นยังขยายตัวตัวอยู่ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยโตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

ที่มา : www.dailynews.co.th
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021