​สศช.ชี้แรงงานไทย 2.8 ล้านคนได้ค่าจ้างต่ำกว่า 300 บาท

by smethailandclub 25 พย. 2014
Share:


    แรงงาน 2.8 ล้านคนน้ำตาตกได้ค่าจ้างต่ำกว่า 300 บาท จี้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แฉคนเบี้ยวหนี้เพิ่ม 48.9%

    นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ของปี 57 ว่า สถานการณ์การจ้างงานยังคงลดลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยการมีงานทำของคนไทยในวัยแรงงานลดลง 18% ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มเป็น 0.84%จากเดิมที่ปีก่อนอยู่ที่ 0.77% ส่วนค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่หักเงินเฟ้อแล้วแม้จะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 9.2% ก็ตาม แต่ปรากฎว่ายังมีแรงงานมากถึง 2.8 ล้านคน ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท หรือมีค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 7,800 บาท

    “สาเหตุสำคัญเป็นเพราะเป็นแรงงานรายวัน แรงงานเหมาจ่าย ที่มีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงในการจ้างงาน และมักได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าแรงงานประจำ โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังให้มีการปฎิบัติตามประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ และการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานรวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ทักษะแรงงาน เพื่อโอกาสในการปรับเพิ่มรายได้”

    นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภาพแรงงานในทุกสาขา ยังเพิ่มขึ้นช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานทั้งด้านการผลิต การก่อสร้าง ค้าปลีกค้าส่ง ขนส่ง การเงินการธนาคาร ยกเว้นสาขาโรงแรมภัตตาคารและการศึกษา ที่คุณภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าจ้าง ซึ่งจำเป็นต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มบทบาทสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในพื้นที่นั้นๆด้วย

    ทั้งนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่มีผลต่อกิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้เกษตรกร รวมทั้งปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในปี 58 ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มดีขึ้นที่ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างและแรงงานกึ่งฝีมือที่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

    นางชุตินาฏ กล่าวด้วยว่า การก่อหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3 แม้มีแนวโน้มชะลอลงก็ตาม แต่ยังต้องติดตามเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น 31.8% ขณะที่สินเชื่อที่ผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 48.9% ส่วนยอดคงค้างชำระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 28.1% โดยคนที่มีรายได้ต่ำมีหนี้บัตรเครดิตต่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงและมีภาระการจ่ายคืนหนี้ต่อรายได้สูงเช่นกัน


ที่มา : www.dailynews.co.th
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020