“เครดิต บูโร” จับมือ “JMT” เป็นสื่อกลางแก้ไขข้อมูลเครดิต

by SME Thailand PR News 03 ธค. 2014
Share:

 
               บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้จัดให้มีงาน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ลูกหนี้ในการขอแก้ไขข้อมูลเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ที่สถาบัน การเงินโอนหนี้ไปยังนิติบุคคลอื่นและต่อมาลูกหนี้นั้นได้ ชำระ หนี้ให้แก่นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถแก้ไขรหัสสถานะบัญชีในรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ราย นั้นในระบบข้อมูลเครดิตของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้

                ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วย งาน ได้แก่ นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT และบริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย พร้อมด้วย นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมลงนาม ในบันทึกความร่วมมือ
               
                โดย นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT และบริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด บริษัทย่อย เปิดเผยว่า การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในการชำระหนี้ และสามารถอัพเดทสถานะบัญชีที่แท้จริงจากทางเครดิตบูโร ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยมี JMT เป็นสื่อกลางใน การให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และทางเครดิตบูโรอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่น ให้ JMT ในการ ชำระเงินของลูกค้าเข้ามา

                ทั้งนี้ ด้วยจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์การบริหารหนี้มายาวนาน และซื้อหนี้จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารในพอร์ตจำนวนมาก ส่งผลให้ในปัจจุบันมีบัญชีลูกค้าในระบบสูงถึงประมาณ 2 ล้านราย ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกกับทางเครดิตบูโรอยู่ แล้ว ดังนั้น การที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาที่ JMT ก็ สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวได้อัพเดทสถานะให้เป็นปัจจุบันกับเครดิตบูโร อย่างแน่นอน และด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ JMT เป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ได้เซ็นสัญญาความ ร่วมมือ กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลยื่นขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี สินเชื่อในครั้งนี้
              “เราจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่าง เครดิตบูโร กับ ลูกค้าที่ชำระหนี้ ในการเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลในระบบของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน เพราะบางแห่ง เมื่อลูกค้าชำระงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งกับทางเครดิตบูโร สถานะข้อมูลจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะกับลูกค้าที่มีการชำระหนี้เข้ามา” นายปิยะ กล่าว

    ในขณะที่ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรหลายแห่งได้โอน ขายหนี้ให้กับนิติบุคคลอื่น และลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของ ข้อมูลหลายรายได้ไปชำระหนี้ให้กับ นิติบุคคลอื่นนั้นเสร็จสิ้นแล้ว แต่ข้อมูลของลูกหนี้ในเครดิตบูโรยังปรากฏว่ามีหนี้ค้างชำระอยู่ กับสถาบันการเงินผู้โอนขายหนี้ ทำให้รหัสสถานะบัญชีสินเชื่อมิได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจมีผลต่อการได้รับสินเชื่อของลูกค้าในอนาคตได้

   ประกอบกับนิติบุคคลผู้รับโอนหนี้มิใช่สมาชิกของเครดิตบูโร จึงไม่สามารถนำส่งข้อมูลใดๆ ให้แก่เครดิตบูโรเพื่อปรับปรุงแก้ไขรหัสสถานะบัญชีให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ ข้อมูล เครดิต เครดิตบูโรได้พิจารณาว่า JMT เป็น ผู้ประกอบธุรกิจรับโอน หนี้จากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรเป็นจำนวน มาก จึงเชิญ JMT ร่วมลงนามบันทึก ความร่วม มือดังกล่าวเป็นรายแรกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ดัง กล่าวรายที่ได้ชำระหนี้ให้แก่ JMT เรียบ ร้อยแล้ว รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ หากลูกหนี้ไปขอกู้เงินใหม่ และสถาบันการเงินเข้ามาดูข้อมูลของลูกหนี้ ก็จะทราบว่าลูกหนี้รายนี้เคยมีการถูกโอนหรือขายหนี้ และต่อมาได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นกับผู้รับโอนหนี้แล้ว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาพร้อมกับหลักเกณฑ์อื่นของสถาบันการ เงินต่อไป”
 
Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020