​5 เอสเอ็มอีไทยคว้ารางวัล Bai Po Business Awards

by SME Thailand PR News 12 ธค. 2014
Share:


    ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 10 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด, บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด, บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด, บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นประธานมอบรางวัล  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดน้อย
    
    นายวิพล วรเสาหฤท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นรางวัลเกียรติยศ ยกย่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาวต่อไป”
     
    นายก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อมมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย

   1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3.การมีคุณภาพสูง (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

  6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

  ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ”
    
    ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 10 รวม 5 บริษัท ได้แก่ 
  
    บริษัท เพรสซิเด้นท์ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออกคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ ไปจนถึงรถบรรทุก  เน้นเจาะตลาด After Market มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งตลาดเอเชีย อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีคุณภาพด้านการประกอบและราคาที่ยุติธรรม นับเป็นผู้ผลิตคอนเดนเซอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง(Quality) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)

     บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิตขนมไทย คงเอกลักษณ์ของขนมไทยที่เน้นความหอม มัน สดใหม่ ปัจจุบันมีรายได้จากออร์เดอร์ประจำ 80% จากโรงแรม สายการบิน รวมทั้งออร์เดอร์จากต่างประเทศ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง (Quality) มิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และ มิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

     บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งตระหนักถึงปัญหา ที่ลูกค้าต้องเจอในการจะซื้อรถเกี่ยวข้าว จึงตั้ง บริษัท เออีซี ออคชั่น จำกัด เพื่อเป็นตัวกลางประมูลรถจักรกลเกษตรทุกยี่ห้อ เพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนมือรถคันเก่า และให้บริการสินเชื่อ ด้วยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่า (Value Creation) และมิติความคิดริเริ่มที่นำไปการสร้างนวัตกรรม (Innovation)

     บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร แบบ Made to order นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับปวช. จัดหลักสูตรทวิภาคี นำนักศึกษามาฝึกงาน เพื่อสร้างแรงงานและพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) และมิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

     บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านเวชภัณฑ์ ยาสามัญ และ เครื่องสำอาง ซึ่งมีผงหอมศรีจันทร์เป็นสินค้าเด่นมายาวนาน แต่สามารถพลิกโฉมแบรนด์เก่า(Rebranding) ให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  มิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) และการสร้างตราสินค้า (Branding)

    ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพสูง การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ความคิดริเริ่มที่นำไปการสร้างนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญต่อลูกค้า การปฏิบัติดีต่อสังคม การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา และ การสร้างตราสินค้า

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020