กำลังซื้อขยับหนุนสถานการณ์ SMEs ดีขึ้นต่อเนื่อง

by SME Thailand PR News 15 ธค. 2014
Share:


    รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ในเดือนตุลาคม และช่วง 10 เดือน ปี 2557 (มกราคม-ตุลาคม) พบว่า สถานการณ์ SMEs โดยภาพรวมฟื้นตัวมากขึ้น ผลจากการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะกำลังซื้อของกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง การลงทุนภาคเอกชนทั้งในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้น

    ซึ่งในเดือนตุลาคม มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจำนวน 367.6 พันล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 ขณะที่สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวน 2.18 ล้านคน ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.0 เหตุเพราะมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทย รวมถึงผลจากการที่ประเทศไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่ 9 ส.ค.-8 พ.ย. 2557 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญมีการฟื้นตัว

    เมื่อพิจารณาด้านการค้าระหว่างประเทศของ SMEs พบว่า การส่งออกในเดือน ต.ค.มีมูลค่า 162,368 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8.64 และหดตัวลงจากเดือน ก.ย. คิดเป็นร้อยละ 0.39

    ขณะที่ช่วง 10เดือน (ม.ค.-ต.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 1,607,939 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.49 ตลาดหลักที่ SMEs ไทยส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือน ต.ค. ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 41,453.69 ล้านบาท รองลงมาคือ จีน มูลค่า 21,463.73 ล้านบาท

    กลุ่มสหภาพยุโรป มูลค่า 18,555.70 ล้านบาท ญี่ปุ่น มูลค่า 16,885.54 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 14,216.31ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่าการส่งออกไปทุกตลาดหลักขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 25.1 เนื่องจากมีการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่จะมีการยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) กับประเทศไทยในปี 2558

    สำหรับสินค้าที่มีการส่งออกสูงสุดในเดือน ต.ค. ได้แก่ พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก รองลงมา คืออัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

    โดยหมวดสินค้าสำคัญที่มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ หมวดน้ำตาล ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 102.4 รองลงมาคือ หมวดธัญพืชและข้าว และหมวดยานยนต์และส่วนประกอบ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 91.7 และ 32.6 ตามลำดับ

    ในส่วนการนำเข้าของ SMEs เดือน ต.ค. มีมูลค่า 193,249 บาท หดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.77 และ 12.13 ขณะที่ช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) การนำเข้าอยู่ที่ 1,834,688 ล้านบาท หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.92

    ตลาดที่ SMEs นำเข้าสินค้าในเดือน ต.ค.สูงสุด ได้แก่ จีน มูลค่า 58,637.60 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 30,440.88 ล้านบาท กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 27,375.75 ล้านบาท

    กลุ่มสหภาพยุโรป มูลค่า 22,916.49 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 12,415.64 ล้านบาท สำหรับสินค้าที่ SMEs นำเข้าสูงสุด ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รองลงมาคือ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็กและเหล็กกล้า และพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021