​ผลสำรวจเผยนายจ้าง 18.5% ไม่จ่ายโบนัสพนักงาน

by SME Thailand PR News 16 ธค. 2014
Share:

    "ธนิต" เผยปีนี้นายจ้าง 18.5% จะไม่จ่ายโบนัส ชี้เศรษฐกิจไทยปีหน้าไม่ต่างจากปีนี้ ชี้ยุโรปญี่ปุ่นยังมีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่นัก แต่ห่วงเศรษฐกิจจีนหาทรุดส่งออกไทยเดือดร้อนแน่

    นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวถึง "ทิศทางเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นการจ้างงานปี 2558" ว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการในช่วง 19 พ.ย.ถึง 11 ธ.ค. 57 พบว่า ผู้ประกอบการในภาพรวมสะท้อนภาพรวมผลประกอบการปีนี้ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.9 ระบุว่า ผลประกอบการใกล้เคียงกับปี 2556 ขณะที่ ร้อยละ 34.5 ระบุว่า ผลการดำเนินงานทั้งยอดขายและผลประกอบการ ปรับลดลงต่ำกวาปี 2556 และมีเพียงร้อยละ 30.6 ระบุว่า ดีกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาคือ ลดค่าล่วงเวลา ชะลอการรับพนักงานหรือไม่รับเพิ่ม

    ส่วนแนวโน้มการจ่ายโบนัสประจำปี 2557 โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.30 ยังจ่ายโบนัสให้กับพนักงานโดยจะจ่ายในอัตราเฉลี่ย 1-2 เท่า โดยผู้ประกอบการที่จะจ่ายเท่าเดิมมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.4 ส่วนที่จ่ายลดลงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.3 ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่จ่ายโบนัส มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.5 และมีเพียงร้อยละ 14.80 เท่านั้นที่จะจ่ายโบนัสมากกว่าเดิม

    ด้านการปรับค่าจ้าง ผู้ประกอบการร้อยละ 23 จะไม่ปรับ ส่วนร้อยละ 50 จะปรับค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 5 และร้อยละ 22.5 มีแนวโน้มปรับค่าจ้างในอัตรามากกว่าร้อยละ 5-10

    สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวมีปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น แต่ไม่ห่วงมากนักเพราะสัดส่วนส่งออกเพียงร้อยละ 9 แต่ห่วงเศรษฐกิจจีนหากทรุดจะกระทบการส่งออกของไทย ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจะต้องติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคาดว่า ไตรมาสแรกตลาดการเงินจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะกรณีของยุโรป ซึ่งธนาคารกลางหรือECB อาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการ QE

    โดยผู้ประกอบการในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 51 เห็นว่า ผลประกอบการจะไม่ดีขึ้น แต่จะใกล้เคียงกับปี 2557 โดยผู้ประกอบการร้อยละ 40 เชื่อว่า แนวโน้มเศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ และมีเพียงร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่เห็นว่า แนวโน้มธุรกิจอาจจะทรุดตัวลงกว่าที่เป็นอยู่

    ด้านแนวโน้มการจ้างงานส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 จะจ้างเท่าเดิม ขณะที่ร้อยละ 28.3 จะมีการจ้างงานมากขึ้น และร้อยละ 17 มีแนวโน้มที่จะลดจำนวนแรงงานลง

    ส่วนข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ซึ่งจะนำเสนอต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้คงค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราปัจจุบันต่อเนื่องไปในปี 2558 หากปรับขึ้นจะกระทบเป็นลูกโซ่ มีผลต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ แก้ปัญหาแรงงานพื้นฐานขาดแคลน และรัฐบาลต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชุดมาตรการ เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อให้กับประชาชน โดยต้องมีโครงการระยะสั้นให้เม็ดเงินลงสู่ประชาชนโดยเร็ว เช่น คูปองซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โครงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่ โครงการจ้างงานระยะสั้นในชนบท โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ เป็นต้น การเร่งเบิกจ่ายเงินชดเชยเกษตรกร เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021